Whiplash och andra nackskador

Ordet whiplash betecknar inte vilken vävnad som är skadad, utan beskriver enbart hur skadan uppkommit, likt en pisksnärt av nacken. Skador i nacken som debuterat i samband med bilolyckor kallas oftast för whiplash eller pisksnärtskador. Liknande skador kan man få av vilken som helst form av våld mot huvudet, nacken eller kroppen.

Whiplash – pisksnärtsskada

Orsaken till pisksnärtskada eller whiplash är en kraftig översträckning av mjukdelarna i nacken. Whiplash / pisksnärtskadan uppstår oftast i samband med en bilolycka eller vid dykning i grunt vatten. En häftig acceleration följd av en inbromsning, vid exempelvis påkörning bakifrån, kan överbelasta nackmusklerna och andra mjukdelar. Det uppstår sällan skelettskada vid en whiplash / pisksnärtskada.

Man kan få långvariga problem efter en pisksnärtskada och anledning till det är omtvistat. Det diskuteras huruvida fysiska, psykiska eller sociala/kulturella orsaker har störst betydelse för att utveckla kronisk pisksnärtskada. Whiplashskadan uppstår oftast när nacken slungas framåt efter att huvudet kastats bakåt.

Man kan få lättare eller svårare kroniska problem om en whiplash -skada inte tas om hand direkt efter en olycka. I de flesta fall behöver du komma till en kiropraktor så fort som möjligt, även om du tycker att smärtan inte är särskilt stor. Skadan och dess följder kan vara värre än man först tror. Både lättare och svårare whiplashskador behöver behandlas omedelbart. Detta för att förebygga svåra följder. Din kiropraktor gör en bedömning hur allvarlig just din skada är. Utifrån detta kan ni gemensamt diskutera vidare åtgärder.

Olika typer av whiplash

Grupp 1: Lättare skada. Smärta uppstår vanligtvis inom timmar eller dagar efter olyckan. Lättare skador läker inom 6 mån. Dessa är oftast relativt lättbehandlade för en kiropraktor. Prognosen är mycket god för fullt tillfrisknande.

Grupp 2: Svårare skada med reducerad rörelsefunktion i nacken men inga skador på nervsystemet. Symptomen startar inom 48 timmar, ofta med sjukskrivning som följd. Denna grupp har relativt god prognos vid kiropraktisk behandling, men det kan ta 6 månader till 2 år innan läkning skett.

Grupp 3: Allvarlig/kronisk skada är ofta kombinerad med andra skador som frakturer, nerv- och diskskador. Symptom uppstår ofta direkt efter olyckan. I vissa fall behövs akuta kirurgiska ingrepp. Läkningsprocessen är lång. Kronisk smärta kan resultera i förtidspensionering. För att kunna fungera normalt i det dagliga livet är det viktigt med rehabiliterande behandling och individuell träning.

Vilka är symptomen vid Whiplash?

Symptomen vid whiplash / pisksnärtskada är smärta från nacken, huvudvärk och stelhet i nackmusklerna. Symptomen brukar komma några dygn efter olyckan. Vanligtvis brukar smärtan och stelheten försvinna inom några veckor.

Har du varit medvetslös under olyckshändelsen eller om du inte minns delar av händelseförloppet skall du inom det första dygnet besöka din husläkare eller akutmottagningen. Det gäller även om du blir illamående eller kräks under efterföljande period. Vid kraftig smärta i nacken och huvudet och/eller domnande/stickande känsla eller smärta ut i skuldrorna/armarna skall läkare också konsulteras.

Whiplash – symptomen kan variera mycket vid whiplash

Hur ställs diagnosen whiplash / pisksnärtskada?
I vanliga fall ställs diagnosen whiplash genom sjukdomshistorien och symptombilden. Whiplash / pisksnärtskador kan inte diagnostiseras med hjälp av en undersökning av en MR-kamera, datortomografisk undersökning eller vanlig röntgen. Ofta genomgår man en röntgenundersökning för att utesluta frakturer eller andra skador som facettledsluxationer.

Whiplashsyndrom

Det finns en liten grupp av de pisksnärtskadade patienterna som utvecklar whiplashsyndrom. Patienterna klagar över långvarig huvudvärk, nacksmärtor, nedsatt rörlighet i nacken, domningar i armarna, ländryggsmärtor, trötthet, dåligt minne, sömnproblem och minskad sexlust. Patienter med whiplashsyndrom är svåra att behandla, men samma behandlingsanvisningar gäller som för de akut pisksnärtskadade.

Hur behandlas whiplash?

Det finns ingen behandling som är enhetligt accepterad för whiplash / pisksnärtskadade. I Quebec Task Force gjorde en forskargrupp en litteraturstudie kring whiplash / pisksnärtskador. De läste ungefär 10 000 vetenskapliga artiklar och valde ut lite mer än 200 artiklar. Med hjälp av dessa utarbetades en behandlingsplan för whiplash / pisksnärtskadade. Kortfattat sagt så kom de fram till att patienten ska mobiliseras och återvända till arbete och vardagssyssla så fort möjligt om misstanke om en fraktur eller ledluxation i nacken kan uteslutas efter röntgen av nacken.

Whiplash / Pisksnärtskadade patienter kan få träningsprogram av läkare, sjukgymnast, kiropraktor och osteopat. Vid vissa tillfällen kan det vara nödvändigt med smärtstillande läkemedel eller inflammationsdämpande läkemedel (NSAID) i någon vecka. Dessutom kan patienten få behandling hos sjukgymnast eller kiropraktor med olika sträckkörningar och muskelträning.

Vad kan en Kiropraktor göra vid whiplash?

Efter en noggrann genomgång av besvärens uppkomst, görs en ortopedisk och neurologisk undersökning. Har inte röntgenbilder tagits tidigare bör detta ibland också göras för att man skall kunna få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning.

Om det rör sig om t.ex. frakturer hänvisar en kiropraktor direkt patienten vidare till sjukhus eller annan vårdinstans som på bästa sätt kan hantera whiplashskadan. Om en kiropraktor däremot anser att besvären ligger inom det kiropraktiska behandlingsområdet kommer vi att påbörja behandling på sådant sätt att besvären kan läkas fortast möjligt utan att irritera den övriga vävnaden.

I vissa fall har en kiropraktor mycket  goda resultat vid whiplash och ibland kan man inte göra lika mycket . Långsiktigt har dock de flesta whiplashskador en bra prognos.

Vad kan man själv göra vid whiplash?

 • Vid akut whiplash smärta kan du lägga en ispåse i cirka 15 minuter på det mest smärtpåverkade stället. Det kan vara lindrade. Detta kan upprepas 5-6 gånger per dag med 1 timmes intervall de första dagarna. Men lägg aldrig ispåsen direkt mot huden utan linda först in påsen i en handduk.
 • Behöver du annan smärtlindrande medicin än receptfria läkemedel (som till exempel Alvedon)- kontakta läkare.
 • Lätt träning av nackmusklerna är viktig om nack- och huvudvärken är kvar ett dygn efter olyckan.
 • Undvik repeterande arbetsmoment, speciellt om dessa är krävande för axlarna.
 • Undvik att dra upp axlarna – sitt avslappnat! Känn efter hur tungt ett objekt är innan du lyfter upp det. Är det för tungt – be om hjälp. Om inte, bär det så nära kroppen som möjligt och lyft med benen, inte armarna och axlarna.
 • Undvik att rotera nacken åt ett och samma håll under en längre tid.
 • Följ alltid de råd och övningar din kiropraktor ger dig. Detta för en snabbare och lättare läkningsprocess.

Motion vid whiplash

Vetenskaplig forskning om whiplash har visat att patienter med whiplash / pisksnärtskada har bättre prognos om de så fort som möjligt kommer igång med att använda nackmusklerna. Whiplash / pisksnärtskadade patienter som använder mjuk halskrage och håller sig i sängläge har både mer smärta och är mindre välmående än den mer aktiva gruppen av pisksnärtskadade. Därför rekommenderas personen att efter 2-3 dagar komma igång med lätt röreleträning av nacken och att återgå till vardagssysslorna.

 1. Ställ dig mot en dörr och håll huvudet stilla. Föreställ dig att du ser en urtavla hängande på vägen. Din uppgift är att titta på nummer 2, 4, 8 och 10 endast genom ögonrörelser. Detta upprepas några gånger. Ögonrörelserna gör att några djupt liggande muskler i nacken tränas.
 2. Tag ett steg fram och genomför följande rörelser.
 3. Böj nacken sakta framåt och sedan tillbaka.
 4. Dra in hakan och böj nacken sakta framåt och sedan tillbaka.
 5. Böj nacken bakåt och titta upp i taket och sedan tillbaka.
 6. Luta huvudet mot högersidan och tillbaka. Fixera blicken på en punkt rakt framför dig i ögonhöjd samtidigt som du utför rörelsen.
 7. Luta huvudet mot vänstersidan och tillbaka. Fixera blicken på en punkt rakt framför dig i ögonhöjd samtidigt som du utför rörelsen.
 8. Vänd huvudet mot höger så långt bak du kan och tillbaka. Försök att följa en tänkt linje i ögonhöjd.
 9. Vänd huvudet mot vänster så långt bak du kan och tillbaka. Försök att följa en tänkt linje i ögonhöjd.
 10. Nackmusklerna kan även tränas genom att en mjuk boll hålls emellan pannan och väggen medan bollen rullas i cirklar. Efteråt kan bollen placeras emellan bakhuvudet och väggen och rörelserna ovan repeteras.

Prognos vid whiplash

Det är endast några få procent av de som drabbas som får långvariga symptom efter en whiplash / pisksnärtskada. En publicerad artikel från Schweiz visar att tre procent av de drabbade hade så svåra symptom två år efter en pisksnärtskada att det påverkade deras arbetsförmåga. Chansen är stor att den drabbade blir helt frisk. Men det är inte ovanligt att nacksmärtorna varar i några månader.