Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder av funktionella besvär från leder, ligament, muskler, senor och deras relation till nervsystemet. Genomfattande undersökningar ligger som grund för behandlingen och kiropraktorn sätter en diagnos. Är diagnosen oklar, kan patienten bli remitterad för annan diagnostisk undersökning så som slätröntgen eller magnetkamera.

 

Olika manipulationstekniker är en vanlig del i den kiropraktiska behandlingen, där den mest centrala delen är justering av ryggraden för att återställa den rörlighet som är inskränkt. Detta för att återställa funktionen i leden och därigenom även muskulaturens och nervernas funktion. Även mjukdelsbehandling kan ingå i en kiropraktisk behandling.

 

Orsaken till smärtorna smärtor finns inte bara i kroppen. För att bryta det mönster som skapade problemen, kan vi utforma rehabiliteringsprogram tillsammans med dig. Ergonomisk rådgivning som kan bestå i egen motion, personligt utformad stretching eller andra tips om nödvändiga förändringar i din livssituation. Detta resulterar i att den kiropraktiska behandlingen blir mer bestående.