Kiropraktorkliniken Rtel

Sjukgymnastik

Sjukgymnastik – vid rygg och nackvärk

Ämnet sjukgymnastik omfattar kunskaper om och studier av människan i rörelse med avseende på hennes förmåga att uppfatta, ta tillvara, kontrollera och använda sin kropp på ett ändamålsenligt sätt och med hänsyn till de krav som den fysiska och sociala miljön ställer på henne.

Det vetenskapliga underlaget utgörs till väsentlig del av rörelsevetenskap. Den omfattar biomekaniska, fysiologiska och psykologiska faktorer och perspektiv på rörelse, samt de specifika störningar av rörelsefunktionen som orsakas av sjukdom och skada. Interaktion (kommunikation/samspel) och lärande (didaktik/pedagogik) är viktiga komponenter i ämnet.

En sjukgymnast undersöker, behandlar och rehabiliterar samt lär patienter hur de själva ska ta hand om sin kropp. Varje besök tar omkring 40 min.

Ett modernt sätt att ta hand om problem i det muskulo skeletala systemet innefattar flera delmoment:
– Diagnos
– Behandling
– Rehabilitering

En sjukgymnast är specialiserad på undersökning och manuell behandling och rehabilitering av…

 • Akut & Långvarigt ryggont
 • Spänningar i nacke, axlar & whiplash
 • Ischias
 • Diskbråck
 • Muskelstelhet
 • Ryggskott
 • Nackspärr
 • Stelhet
 • Ledbesvär
 • Idrottsskador
 • Domningar
 • Utstrålande smärta
 • Muskelinflammation