Kiropraktorkliniken Rtel

Naprapat Kuusihuornainen

Naprapat Kuusihuornainen

Naprapat Kuusihuornainen finner du i Kuusihuornainen Du kan också skicka oss ett mejl till Kuusihuornainen@rtel.nu om du har frågor som gäller symptom eller behandlingsmetoder. En naprapat behandlat alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän.

Naprapatbehandling

Elbehandling: Används ofta som för- eller efterbehandling. Med ström (kallas TNS eller TENS) är syftet att få musklerna att dra ihop sig och slappna av. Därmed får man en ”pumpande” rörelse i musklerna, där målet är att få igång blodcirkulationen som alltid är nedsatt i spända muskler.

Ibland används Ultraljud, som är ett sätt att lokalt och djupt in i muskler och andra strukturer få igång blodcirkulationen. Detta sker genom att högfrekventa ljudvågor (1 MHz eller 3 MHz) tränger in i musklerna och lokalt ”skakar igång” cellerna.

Triggerpunkter: Det finns ett hundratal så kallade triggerpunkter i kroppens muskler. Det är dessa punkter som till exempel ger spänningshuvudvärk, där smärtan sitter i huvudet men orsaken sitter i musklerna i nacken. Det finns punkter som strålar ut i armen, benet, eller till och med tänderna. Beroende på var smärtan sitter och vad undersökningarna visar kan vi på Naprapat Kuusihuornainen lista ut om det är fråga om triggerpunkter eller inte. Dessa punkter behandlas med tryck eller klämning, som kan vara en ganska smärtsam men väldigt effektiv behandling.

Massage: Används även det för att få igång blodcirkulationen i musklerna. Ofta används liniment av olika styrka så att värmeökningen fortsätter även efter besöket. Om man vill ha massage enbart som avslappning bör man söka sig till en duktig massör.

Manipulering: Detta är en behandlingsmetod som används för att ökar rörligheten i leder som inte rör sig som det är tänkt. Oftast används manipulering i ryggen, men kan även användas vid problem i armbågar, handleder, fötter, knän eller andra leder i kroppen.

Vid en manipulering utför man en snabb rörelse eller tryck i leden och då uppstår ibland ett ”knäppljud” i leden. Detta ljud uppkommer då ledytorna som inte rör sig separeras från varandra och ledvätska åter kan komma in mellan ytorna.

Mobilisering: Används också för att öka rörligheten i olika leder i kroppen. Man använder detta när man av olika anledningar inte kan komma åt att manipulera. Detta utförs utan den snabba rörelsen som utmärker manipuleringen, och mer som en stretchövning av leden. Man får i stort sätt samma effekt av detta som vid manipulering, men det tar lite längre tid.

Stretching: Utförs i regel i slutet av nästan alla behandlingar av olika typer av problem, där musklerna är involverade. Stretchingen är ett viktigt och effektivt sätt att få musklerna mer avslappnade och rörliga.

Hem övningar.

Hem övningar är ett viktigt komplement till behandlingen för att förkorta behandlingstiden och för att problemen skall avta fortare. Oftast är de första hem övningarna i form av rörelseövningar och/eller stretchövningar. I slutet av en behandlingsomgång brukar styrketräningsövningar tillkomma, för att förebygga återkommande problem.

Här på hemsidan vill vi ge dig en möjlighet att själv avgöra vad just dina symptom beror på och hur symptomen ska behandlas. Vår intention är att ge dig en större inblick i vad vi inom naprapatin kan hjälpa dig med. Vi vill betona att symptombilderna och förklaringsmodellerna ofta är förenklade och förkortade. Leta här på sidan efter dina symtom och förhoppningsvis finner du ett problem som liknar det du lider av. Vi hoppas ändå att detta kan ge er förståelse och vägledning. Självklart är du välkommen att maila och fråga oss på Kuusihuornainen@rtel.nu om du inte hittar just ditt problem.

Symptom

Spänningshuvudvärk

Triggerpunkter i muskulaturen runt nacke och axlar strålar ofta upp värk i huvudet. Beroende på var triggerpunkter (muskelknuta) sitter ger den en specifik huvudvärk. Inskränkt rörlighet mellan nackkotorna (låsningar) kan vara en orsak till att triggerpunkter bildas. Stress kan vara en annan orsak. Man behandlar därför både låsningar och muskler, genom interferensström, stretching, triggerpunktsbehandling och manipulation.

Ansiktssmärtor

Triggerpunkter i muskulaturen i ansiktet eller nacken kan vara en orsak till smärta i ansiktet. Triggerpunkter kan bildas i musklerna runt käken då man t.ex. biter ihop under natten. Man lokaliserar triggerpunkten genom att söka efter identisk smärta. Därefter behandlar man med muskelpressur eller akupunktur. Skada på trigeminusnerven kan vara en annan orsak till smärta, vilket kan ge ansiktsförlamning och smärtor i ena halvan av ansiktet. Man bör då söka neurolog för att utreda orsaken till nervskadan.

Käkproblem

Triggerpunkter i muskulaturen runt käkleden eller i tinningen kan ge olika typer av käkledssmärtor. Att bita/gnissla tänder kan ge mycket kraftiga muskelspänningar. Bettskena kan då vara nödvändigt. Triggerpunkterna kan behandlas med akupunktur eller muskelpressur.

Yrsel

Yrsel kan bero på besvär i nacken; låsningar i övre nacklederna samt triggerpunkter i muskulaturen kring hals och nacke. Detta kan vi behandla. Yrsel kan även orsakas av virus i balansorganet i örat, ögonbesvär, borrelia, etc. Dessa besvär behandlas av läkare.

Tinnitus

Sus eller ringande ljud i öronen kan bero på låsningar i övre nacklederna och eller triggerpunkter i muskler kring käkleden eller på framsidan av halsen. Detta kan Naprapat Kuusihuornainen behandla med manipulation, stretching samt muskelpressur. Tinnitus kan även orsakas av skador i innerörat p.g.a. exempelvis buller, detta kan vi inte behandla.

Nacke

Nackspärr

Akuta huggsmärtor vid rörelse av nacken är ofta orsakade av statisk felbelastning eller av drag över nacken. Låsningar i kotpelaren samt aktiva triggerpunkter orsakar nackspärren. Felaktig sovställning t.ex. för hög eller för låg kudde eller att man legat snett med huvudet kan också ge nackspärr.

Detta beror på att muskler i nacken haft en kortposition under en längre tid. Detta gör att muskler kan dra ihop sig. Behandling görs efter att noggrant kontrollera vilka muskler och kotor som samverkar till att på ett felaktigt sätt ge rörelseinskränkning och därav smärta. Behandling kan utföras med manipulation, mobilisering, specifik stretching, strömbehandling eller akupunktur.

Stelhet

Stelhet kan bero på spända muskler i nacke/skulderparti. Detta uppstår vanligen av monotont/statiskt arbete. Till exempel arbete framför bildskärm. Liten belastning under lång tid påverkar muskulaturen negativt. Detta ger muskelspänningar med triggerpunkter (muskelknutor). Detta behandlas oftast med ström i kombination med stretching, eller akupunktur.

Värk

Molande värk eller värk i nacken är oftast orsakade av triggerpunkter som strålar smärta i nacke eller upp i huvudet. Orsakas ofta av en längre tids statiska arbeten. Detta behandlas med akupunktur eller interferensström och triggerpunktsbehandling.

Axlar

Inklämmning (impigment)/Supraspinatussenan

Kraftig smärta i axeln då armen förs utåt sidan beror ofta på att en sena kommer i kläm i axeln. Senan blir irriterad och svullen och besvären ökar mer och mer. Behandlingen är Radial Shockwave Therapy (swiss dolor clast). Denna behandling är mycket effektiv. Akupunktur är också en behandlingsmöjlighet.

Muskelfästesskador


Inflammationer och smärttillstånd i olika muskelfästen runt axelleden är vanligt förekommande. Dessa ger ofta huggsmärtor i vissa rörelser. Statisk belastning, arbete ovanför huvudet, eller olika typer av våld mot axeln är vanliga orsaker till dessa skador. Radial Shockwave Therapy (swiss dolor clast) är en mycket effektiv behandling.

Axelvärk

Värk i axlarna beror ofta på triggerpunkter i muskulaturen runt axelleden. Dessa ger ofta en intensiv värk vid vila. Behandling ges med Interferensström och triggerpunktsbehandling.

Frozen Shoulder
Långvariga besvär med muskelfästen i axeln kan ge ett tillstånd i axeln då ledkapseln stramas åt runt leden och “låser” ledkulan mot skulderbladet. Detta kallas Frozen Shoulder och är ett långvarigt besvär som dock går över av sig själv inom ett till två år. Med rätt behandling kan man dock minska smärtorna och lidandet.

Nyckelledsproblem
Nyckelbenet leder mot både skulderbladet och bröstbenet. I dessa leder kan det uppstå låsningar som kan ge smärttillstånd i axel/skulderregionen. Detta kan behandlas med manipulation.

Axelledsproblem
Leden mellan överarmen och skulderbladet kan ibland låsa sig eller få inskränkt rörlighet i vissa riktningar. Detta ger ofta smärta i vissa lägen av axelns rörelse. Behandling görs med artikulering eller manipulation.

Musarm
Arbete med data mus ger en statisk belastning av vissa muskler runt axel och armbågsleden. Detta kan leda till muskelfästesskador och triggerpunkter i dessa muskelgrupper. Det kan ge värk och rörelsesmärta i axel och arm. Det finns ett flertal behandlingstekniker att tillgå.

Bursiter/Slemsäcksinflamation
Senor och muskler i axeln skyddas från olika benutskott med slemsäckar. Dessa kan överbelastas och ge värk och rörelsesmärta lokalt i området. Behandling ges med Radial Shockwave Therapy (swiss dolor clast).

Armar

Musarm
Värk runt skulderbladet ofta med utstrålning ner mot armbågen är ett tillstånd som ofta kallas musarm. Denna värk uppkommer av överbelastning av vissa muskler runt axel och skulderblad. Denna överbelastning kan uppstå av exempelvis långvarig statiskt arbete med mus. Lite belastning under lång tid kan ge upphov till mycket spända muskler. Musarm kan även ge exempelvis smärta i axeln när man för armen ut från kroppen. Detta är ett mycket vanligt besvär som naprapat Kuusihuornainen kan behandla. Behandlings metod avgörs beroende på vilka strukturer som är involverade. Vanligtvis används Interferensström, Triggerpunkts behandling, Stretching. Om inklämning diagnostiseras använder vi Radial Shockwave Therapy.

Handled
Besvär i handleden kan uppstå av till exempel av låsningar i något av handens ben. Smärta kan även komma av senskideinflammationer. Handledslåsningar behandlar vi med manipulation. Det finns flera varianter på handledssmärta, för att få mer information om ditt problem, kan du söka på denna sida.

Tennisarmbåge
Lateral epikondylit som är diagnosen. Detta tillstånd gör ont på utsidan av armbågen. Oftast föreligger ingen vilosmärta. Det gör ont när man använder/belastar ovansidan av underarmens muskler. Exempelvis skruva med skruvmejsel lyfta en tillbringare, eller lyfta ett mjölkpaket. Tennisarmbåge uppkommer ofta efter en längre tids överbelastning av underarmen, exempelvis mycket skruvande eller användande av hammare, eller mycket användande av datormus. Vi på Naprapati Kuusihuornainen behandlar detta med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.

Golfarmbåge
Medial epikodylit eller golfarmbåge är samma typ av problem som tennisarmbåge men är lokaliserad till insidan av armbågen. Detta gör oftast ont när man greppar om någonting. Detta tillstånd gör oftast ont när man aktivt använder armen. Brukar inte smärta i vila. Vi behandlar detta med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.

Bröstrygg

Värk
Kan bero på triggerpunkter (muskelknutor) i muskulaturen i området runt skulderbladen, och framförallt i de muskler som för ihop skulderbladen mot mitten. Detta problem uppstår ofta i samband med monotont/statiskt arbete med armarna framför kroppen, exempelvis datoranvändning eller jobb som frisör. Detta kan behandlas med interferensström, muskelpressur, massage eller akupunktur med mycket goda resultat.

Huggsmärtor
Beror oftast på låsningar i ryggradens leder. Då gör det ont när man rör sig i vissa lägen, dock ej så mycket känning i vila. Detta behandlas med manipulation på ett mycket effektivt sätt. Oftast är det kombinationer av ovan nämnda tillstånd, dvs. låsningar och muskelspänningar. Således kombinerar vi behandlingen vid behov.

Bröstsmärtor
Kan bero på revbenslåsningar i bröstryggen som sedan strålar mot bröstbenet. Det kan även bero på spända bröstmuskler. Revbenslåsningar behandlas med manipulation eller mobilisering. Bröstmusklerna behandlas med interferensström i kombination med stretching, och hemövningar.

Andningssmärtor
Beror oftast på låsningar i bröstryggen och eller triggerpunkter i någon av revbensmusklerna. Behandlas med manipulation i kombination med interferensström.

Ländryggen

Ryggskott
Är akuta huggsmärtor som oftast beror på kombinationer av kotledslåsningar och muskelkramper i ländryggen. Det finns ett stort antal kombinationer av låsningar och muskelspänningar som kan ge ryggskott. Det är vanligt att ryggen i samband med ryggskottet blir sned eller böjd. Vissa ryggskott kan vara så kraftiga att det gör ont att nysa och göra djupa inandningar. Naprapat Kuusihuornainen behandlar akuta ryggskott med manipulation och interferens ström. Sedan efterbehandlas detta vid behov med stretching och annan lämplig muskelterapi. Innan behandlingen inleds utför vi neurologiska status för att utesluta exempelvis diskbråck.

Värk
Värk i ländryggen kommer ofta från triggerpunkter som sitter i ländryggen eller i sätesmuskulaturen. Det kan även bero på bäckenledslåsningar eller andra låsningar i kombination med muskelspänningar. Behandlas med interferensström eller akupunktur och vid kombination med manipulation.

Stelhet
Kan bero på spända och dåligt stretchade muskler, vilket kan ge muskelspänningar och stelhet som följd. Behandling sker med akupunktur, eller ström och stretching.

Huggsmärtor
Kraftiga smärtor i samband med vissa rörelser eller lägen. Detta beror oftast på låsningar i något av de fem kotsegmenten i ländryggen, eller i bäckenlederna. Detta kan även ge utstrålning av smärta i benet. I vissa fall kan det även bero på kombinationer av låsningar och någon kort muskel. Vi behandlar detta med manipulation, ofta i samband med stretching och strömbehandling.

Bäckenbesvär
Smärtor och/eller hugg i eller omkring bäckenlederna ofta i böjning framåt kan vara symtom på bäckenledslåsningar. Detta orsakas av låsningar eller upphakningar i någon av bäckenlederna. Vi behandlar detta med manipulation, ofta i kombination med interferensström.

Höft

Problem eller smärtor i eller omkring höftleden kan bero på många olika diagnoser, men här kommer några exempel:

Gångsmärtor
Om man har ont i höften, det vill säga ont in mot ljumsken långt in på djupet när man går, kan detta bero på höftleds förslitning (artros). Detta kan diagnostiseras med manuella tester, om positivt utslag, kan man ta en röntgen för att säkerställa diagnosen. Vid artros kan vi endast mjuka upp muskulaturen i sätet för att minska stelheten till en viss del. Gångsmärtor kan även komma ifrån till exempel muskelinflammationer i olika muskelfästen runt höftleden. Specifika tester måste utföras för att veta exakt vad som ska behandlas och vilken behandlingsmetod som ska användas.

Värk
Värk i eller omkring höftleden kan bero på spända muskler i sätet eller i ländryggen. Höftledsartros utesluts med tester. Muskelproblematik behandlas med Interferensström i kombination med stretching och eventuell manipulation.

Trochanterit
Inflammation i höftleden kan behöva behandlas med antiinflammatorisk medicin.

Bursit
Slemsäcksinflammation även kallat bursit kan uppstå vid vissa specifika muskelfästen runt höften. Detta kan eventuellt behandlas med Radial Shockwave Therapy.

Ben

Ischias
Ischias (utstrålning i benet) kan bero på diskbråck, dvs. diskkolapps med tryck på nervrot, som sedan strålar ned i benet. Lokaliseringen av besväret i benet beror på vilken nerv som är involverad. Diagnos ställs med magnetröntgen eller neurologiska tester.

Falsk ischias
Utstrålning i benet kan även bero på muskulärt nervtryck i sätesmuskulaturen, detta tillstånd kallas falsk ischias. Detta kan behandlas av naprapat. Utstrålning i benet kan även bero på triggerpunkter (muskelknutar) i sätesmuskulaturen. Detta kan behandlas av Naprapat.

Knä

Muskelfästesskador
Skador i muskelfästen runt knäleden kan uppkomma i samband med ensidig överansträngning. Partiella muskelfästes bristningar ger ärrbildningar som kan göra ont i samband med belastning. Detta kan behandlas hos oss med Radial Shockwave Therapy.

Ledbandsskador
En vanlig idrottsskada är uttöjda ledband i eller omkring knäleden. Korsbandsskador kan inte behandlas hos oss. Yttre eller inre ledbandsskador kan i många fall behandlas hos oss på Naprapat Kuusihuornainen. Detta gäller om ledbandet är delvis av eller uttöjt. Dessa skador gör oftast ont under belastning. Vi gör manuella tester för att ställa diagnosen. Detta behandlas med Radial Shockwave Therapy.

Hopparknä
Hopparknä är en skada på knäskålssenan. Smärta som är lokaliserad nedom knäskålen, (ibland ovan) beror oftast på ärrbildningar/överansträngning av den stora lårmuskelns sena. Detta kallas även Patella apex syndrom, se (Radial Shockwave Therapy). Patella apex syndrom kan behandlas med Radial Shockewave Therapy med mycket goda resultat. Symptomen är oftast smärta över senan, vanligen i fästet på knäskålens nedre spets. Det gör endast ont i samband med belastning av knäet. Behandling med Radial Shockwave Therapy är mycket effektivt.

Knäskålsbesvär/Chondramalacia Patella
Har man ont under knäskålen beror detta oftast på skador i knäskålens brosk. Säker diagnos ställes med röntgen eller manuella tester. Rådgivning om detta tillstånd kan fås av oss.

Löparknä
Löparknä är ett tillstånd som gör ont på utsidan av knäet. Detta uppkommer vanligen hos idrottare som löptränar ofta och mycket. Retningstillståndet uppkommer av att ett senstråk som går över knäets utsida glider över knäets utsida, och ger en mekanisk retning i senan som kan orsaka inflammation. Symptomen är att smärta brukar uppstå efter en stunds löpning, därefter ökar smärtan successivt. Det kan göra så ont att man måste avbryta löpningen. Detta kan Naprapat Kuusihuornainen behandla med Interferens ström i kombination med stretching eller Radial Shockwave Therapy.

Fot

Vrickningar och stukningar i fotlederna är de vanligaste orsakerna till smärta och stelhet i foten. Vid en stukning kan man få uttöjda ledband, vanligen på utsidan av foten, men i vissa fall i andra ledband. Det kan även uppstå muskelbristningar vid kraftiga stukningar. Behandling avgörs om det är i ett akut eller i ett kroniskt stadium.

Hälsporre
Detta tillstånd gör ont under trampdynan i hälen när man går utan skor på ett hårt underlag. I svårare fall har man även morgonstelhet med svårare smärtor när man går upp ur sängen. Hälsporre kommer av en inflammation i ett muskelfäste under foten. Inflammationen kan komma efter en överansträngning av foten eller av en kalkutfällning i samma muskelfäste. Detta besvär kan pågå i flera år utan att gå över av sig självt vilket är mycket jobbigt för den som fått ont. Tidigare har det varit ett mycket svårbehandlat tillstånd, men nu kan vi på kliniken behandla detta med Radial Shockwave Therapy.

Hälsenan
Ont i hälsenan beror ofta på inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet. Hälseneinflammation uppkommer vanligen efter kraftig överansträngning av vadmuskulaturen. Detta kan orsaka små bristningar som sedan ger ärrbildningar. Typiskt för dessa diagnoser är att man inte har vilovärk utan bara värk när man belastar senan. Lokal ömhet är mycket vanligt. En naprapat kan behandla hälsenor med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.

Hälsporre Symtom:
Ont under trampdynan i hälen. Vanligen ont att gå, och då speciellt utan skor på hårt underlag. I svårare fall även ont att gå i skor. Kan även ge nattlig värk med morgonstelhet. Behandling av hälsporre med Swiss Dolor Clast är effektiv. 81 % blir friska på 3-4 behandlingar.

Kalkaxel
Ofta plötsligt kommande svår värk i axeln. Ont att röra armen i vissa vinklar, svårt att hitta lägen som inte gör ont. Ofta svårt att sova då nattlig värk är vanligt.

Röntgenundersökningar ger diagnosen. Tester på mottagningen kan också ge diagnosen. Orsaken är kalkutfällning i supraspinatussenan. Detta behandlas med Radial Shockwave Theraphy. Studier visar att kalken har tagits omhand av kroppen efter ca tre månader efter Radial Shockwave Thrapy

Hopparknä/Patellärt Apex Syndrom
Ont nedom knäskålen, ofta diffus värk eller huggsmärtor vid hopp eller utfall. Kan göra ont att gå ned för trappor eller backar. Detta kan orsakas av micro rupturer (små bristningar) i pattelar senan, ofta förorsakat av överbelastningar.

Behandling av hopparknä kan göras med med Swiss Dolor Clast, Radial Shockwave Therapy. Tar normalt tre-fyra behandlingar.

Hälseneproblematik

Symtom:
Typiskt för dessa diagnoser är att man inte har värk när man vila rutan bara värk när man belastar senan. Lokal ömhet är mycket vanligt.

Ont i hälsenan beror ofta på inflammation i hälsenan eller i någon av slemsäckarna runt hälbenet. Hälseneinflammation uppkommer vanligen efter kraftig överansträngning av vadmuskulaturen. Detta kan orsaka små bristningar som sedan ger ärrbildningar. Naprapat  behandlar hälsenor med Radial Shockwave Therapy med mycket goda resultat.

Länkar

Svenska Naprapatförbundet

Mer information om Shockwavebehandling: EMS medical

Välkommen till Naprapat Kuusihuornainen