Muskelkramp

Det finns olika former av muskelkramp. Det folk vanligaste associerar muskelkramp till är den kramp som sker i samband med idrott eller den som sker nattetid (nocturnal calf cramps). Det finns även andra former, såsom krampande muskler i samband med nackspärr, ryggskott och “sendrag” är andra former av muskelkramp.

Vad beror då muskelkramp på?

Orsaken till varför muskelkramp uppstår är än inte helt klarlagt men fysiologiska tillstånd såsom brist på vätska, magnesium, kalcium och syre är ofta omnämnda i forskning kring ämnet. En påverkan på muskler, utmattning eller skada, påverkan på nerver eller nervreceptorer är också en möjliga förklaring till varför dessa kramper uppstår.

När nattlig smärta uppstår i vaden kan det bero på en kombination av tidigare nämnda orsaker eller så kan det vara ett symtom på lumbal spinal stenos (förträngningar i ryggmärgskanalen i ländryggen) som påverkar nerverna.

Hur behandlas muskelkramp?

Då det finns olika orsaker till muskelkramp så är bästa behandlingen att identifiera orsaken och motverka denna, så kallad kausal behandling. Om orsak är okänd och man vill behandla symtomet så har massage och töjning av vadmuskeln visat god effekt.

Att se till att få i sig rätt mängd vätska och salter är en god start för att bli av med detta besvär!

Kan Kiropraktik hjälpa?

Det finns rikligt med patientfallsbeskrivningar som visar att behandlingen fungerar väl i vissa fall och till och med kan bota problemet, allt beror på varför krampen uppstår från början. En kiropraktor är väl utbildad i att diagnostisera och ge en bedömning kring bästa behandlingsalternativen vid muskelkramper.

När det gäller muskelkramp i samband med idrott eller annan fysisk aktivitet så kan kiropraktik hjälpa till i förebyggande syfte genom att optimera led- och muskelfunktion så att muskler får den viloperioden som behövs vid inaktivitet mellan fysiska ansträngningar.