Kiropraktorkliniken Rtel

Ländryggsbesvär

Att ha ont i ländryggen är för många människor ett vardagligt besvär av sådan allvarlig natur att den hämmar livskvalitén och förhindrar ett liv i rörelse- helt i onödan.

Smärta i ländryggen även kallat lumbago är vanligt och orsakar ofta stort lidande och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Smärtan kommer ofta plötsligt och kan vara skärande, huggande eller molande. Det kan kännas som om ryggen håller på att gå av. Ibland kan smärtan stråla ut i låren eller längre ned längs ett ben. Smärtan kan även komma smygande med en gradvis ökande värk och känsla av trötthet i ryggen. Ont i ländryggen är i de allra flesta fall inte symtom på någon allvarlig sjukdom. Eftersom smärtan kan vara så stark att man blir sängliggande är det viktigt att minska smärtan och återfå rörligheten så att man kan fortsätta vara aktiv.

Vid akut ryggskott syftar behandlingen till att lindra smärtan så att man kan fortsätta att hålla sig aktiv och så snabbt som möjligt återgå till arbete. Behandlingen består av ledmanipulation och tryck mot krampande muskulatur och specifika rehabiliteringsövningar som kan utföras säkert. Man märker ofta en direkt smärtlindring och ökad rörlighet.

Vid långvariga eller återkommande ländryggsbesvär görs en grundlig undersökning för att finna orsaken till dessa problem. Ofta sitter felet i samma område som symtomen finns, Men ibland kan kringliggande leder vara orsaken till att smärtan uppstår. Behandlingen består av specifik ledjustering mot stela leder, inte bara i smärtområdet utan också på andra ställen i kroppen där det behövs. specifika rehabiliteringsövningar och stretchövningar ges.