Ont i ländryggen

Ont i ländryggen

Smärta från ländryggen kan variera från ett akut ryggskott där man har kraftig smärta som nästan invalidiserar för stunden, till smygande molvärk som övergår från en lätt stelhet till en i successivt ökande värk. Ibland är ischiasnerven irriterad och då fortsätter smärtan ner i benet, detta kan bero på olika orsaker, allt från allvarliga tillstånd som diskbråck till mer alldagliga såsom muskelspänningar.

Cirka 80 procent av alla svenskar råkar någon gång ut för ryggsmärtor och ryggbesvär är en av de vanligaste orsaken till sjukskrivning. Definitionen på ischias är strålande smärtor ifrån ryggen som sträcker sig nedanför knäet.

Vad kan kiropraktorn göra?

För oss kiropraktorer är denna typ av besvär den vanligaste sökorsaken och är för oss dagligt förekommande. Då det finns en mängd olika orsaker till smärta från ländryggen, är det viktigt att kiropraktorn har en gedigen utbildning för att kunna ställa en säker diagnos. Efter samtal om besvären och en ortopedisk och neurologisk undersökning, kontrollerar kiropraktorn rörligheten i de enskilda lederna.

Vid behov remitteras patienten till röntgen för att utesluta eventuell skada, såsom fraktur/diskbråck. Om besvären lämpar sig för kiropraktisk behandling, påbörjas en behandlingsserie där målet är att få tillbaka så normal funktion i ryggen så fort det är möjligt. När den normala rörligheten återkommer försvinner också besvären.

För att besvären inte skall återkomma är det då vanligt att kiropraktorn ger individuellt anpassade träningsprogram och ergonomirådgivning.

Ländryggsbesvär

Att ha ont i ländryggen är för många människor ett vardagligt besvär av sådan allvarlig natur att den hämmar livskvalitén och förhindrar ett liv i rörelse- helt i onödan.

Smärta i ländryggen även kallat lumbago är vanligt och orsakar ofta stort lidande och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Smärtan kommer ofta plötsligt och kan vara skärande, huggande eller molande. Det kan kännas som om ryggen håller på att gå av. Ibland kan smärtan stråla ut i låren eller längre ned längs ett ben. Smärtan kan även komma smygande med en gradvis ökande värk och känsla av trötthet i ryggen.

Ont i ländryggen är i de allra flesta fall inte symtom på någon allvarlig sjukdom. Eftersom smärtan kan vara så stark att man blir sängliggande är det viktigt att minska smärtan och återfå rörligheten så att man kan fortsätta vara aktiv.

Vid akut ryggskott syftar behandlingen till att lindra smärtan så att man kan fortsätta att hålla sig aktiv och så snabbt som möjligt återgå till arbete. Behandlingen består av ledmanipulation och tryck mot krampande muskulatur och specifika rehabiliteringsövningar som kan utföras säkert. Man märker ofta en direkt smärtlindring och ökad rörlighet.

Vid långvariga eller återkommande ländryggsbesvär görs en grundlig undersökning för att finna orsaken till dessa problem. Ofta sitter felet i samma område som symtomen finns, Men ibland kan kringliggande leder vara orsaken till att smärtan uppstår. Behandlingen består av specifik ledjustering mot stela leder, inte bara i smärtområdet utan också på andra ställen i kroppen där det behövs. specifika rehabiliteringsövningar och stretchövningar ges.