Kan man vara för gammal för kiropraktik?

Nej! Man blir aldrig för gammal för att förbättra sin kropps funktion!

Fler och fler människor konsulterar idag legitimerade kiropraktor, speciellt när de blir äldre. Ofta söker äldre med en ökande oro för att äta onödigt mycket smärtstillande medicin, samt för de sidoeffekter som blir allt vanligare när man som äldre kombinerar olika mediciner för andra tillstånd.

kiropraktorn kan hjälpa många äldre till ökad rörlighet, mindre smärta och högre livskvalitet. Efter den första undersökningen får den enskilda individen en realistisk bild av vilka förbättringar just han eller hon kan uppnå med kiropraktiska behandlingar. Alla kan inte bli bra men alla kan bli bättre.