Ischias – Vad är Ischias?

Ischias eller ischiasnerven är kroppens största och längsta nerv, som har en diameter som i storlek motsvarar ett finger. Ischias nerven löper på baksidan av varje ben. När ischiasnerven blir irriterad eller Ischiasproblematik kan många gånger behandlas framgångsrikt av kiropraktor, sjukgymnast eller osteopat. Kontakta Kiropraktik Göteborg för mer information. påverkad av inflammation i närliggande vävnader, brukar detta kallas ischias.

Ischias smärtan kännetecknas genom att det strålar från ryggen eller höften ner mot benet. Många vet även att det finns något som kallas för ”äkta ischias” respektive ”falsk ischias”. Jag ska här nedan beskriva skillnaderna mellan dessa då prognos och behandling skiljer sig åt, även om orsaken till ischias alltid är irritation och inflammation av ischiasnerven. Jag börjar med att kort beskriva hur anatomin ser ut för att du lättare ska kunna får en bild av vad som händer vid ischias.

Ryggraden ner till korsbenet består av 24 kotor och mellan dem ligger diskarna. Diskarna har ett hölje och innanför detta finns diskens kärna bestående av en segflytande vätska. Diskens uppgift är att förmedla rörelser och dämpa krafter som ryggrader utsätts för.

Mellan varje disk går det på varje sida ut en nerv som kallas spinalnerv. Några av ländryggens spinalnerver löper samman nedanför korsbenet och bildar ischias eller ischiasnerven, vilken fortsätter under de tvära höftledsmusklerna, ner på baksidan av benet och vidare ner till foten.

Anatomin – Ischias

Ischias

Ryggraden ner till korsbenet består av 24 kotor och mellan dem ligger diskarna. Diskarna har ett hölje och innanför detta finns diskens kärna bestående av en segflytande vätska. Diskens uppgift är att förmedla rörelser och dämpa krafter som ryggrader utsätts för.

 

 

Mellan varje disk går det på varje sida ut en nerv som kallas spinalnerv. Några av ländryggens spinalnerver löper samman nedanför korsbenet och bildar ischiasnerven eller ischias som den kallas. Ischias fortsätter under de tvära höftledsmusklerna, ner på baksidan av benet och vidare ner till foten.

Ischias 2Bilden här visar utbredningsområdet för symptom från ischias. Har man känningar på framsidan är det således inte ischias som blivit irriterad utan en annan nerv.

Sök hjälp så tidigt som möjligt

Det är viktigt att utreda sin ischias tidigt. Ju tidigare desto mindre är risken att en ev. skadad disk går över till att bli ett diskbråck.

Ischiasproblematik är om de är återkommande, en varningssignal på att något är fel i ryggen och ofta i en disk. Om detta inte åtgärdas, med egenövningar och information, så kan skadan så småningom övergår till att bli ett diskbråck. Allt för ofta hör man “jag trodde det skulle gå över”… Dessutom blir man snabbare av med sitt ischiasproblem om man får behandling för det.

Falsk eller äkta ischias?

Falsk eller äkta ischias? Beskrivningen nedan är en kraftig förenkling av orsakerna till ischiasproblematik. Verkligheten är mer komplicerad och ofta är diskskador dolda bakom det som i vardagligt tal kallas “falsk ischias”. Så var försiktig med egendiagnoser…

Falsk Ischias

Falsk ischias uppstår ofta då någon muskel eller annat irriterar nerven och beror inte på någon skadad disk. Mycket vanligt är att musklerna vid höften är spända och irriterar ischias nerven så kallat “piriformissyndrom””. Symtomen är oftast inte lika kraftig som vid äkta ischias, men kan vara det.

En kiropraktor eller OMT-sjukgymnast kan då finna orsaken till de ev. spända musklerna och behandla denna orsak för att få bort ischias smärtan. Vid falsk ischias har man vanligtvis inte några domningar som annars är mycket vanligt vid “äkta ischias”. Orsaken till falsk ischias kan vara för korta muskler, triggerpunkter, låsningar, benlängdsskillnader mm. Vid falsk ischias har en kiropraktor ofta mycket goda resultat.

Orsaken till ischias kan vara:

 • för korta muskler
 • triggerpunkter
 • låsningar
 • benlängdsskillnader
 • felaktiga skor
 • gamla fot- eller knäskador
 • fotproblem – nersjunken hålfot
 • sjukdomar i ryggen bäckenlederna eller höftlederna

Symptomen från falsk ischias kommer ofta periodvis. Ibland kan man kan vara helt besvärsfri en tid för att sedan få återfall. Det är då viktigt att behandla orsaken för att förhindra återfall. En del patienter vet orsaken till det onda eller vid vilka tillfällen ischias besvären utlöstes. Det kan t ex vara då de var ute och skottar eller suttit länge och kört bil. Andra har svårt att se ett mönster eller en utlösande faktor.

Piriformissyndom

Ischias löper igenom piriformismuskeln i sätet. När muskeln blir spastisk eller spänd, kan den trycka på ischias, vilket kallas pirformissyndrom. Detta är en ganska vanlig orsak till ischiasliknande smärtor. Piriformissyndrom kan skapa ischias symptom.

Behandling av falsk ischias

En kiropraktor försöker först utreda varför du drabbats av ischias och vad som är orsaken till dina ischiassymptom. Det är först när detta är utrett som behandlingen kan börja. Kiropraktorbehandlingen riktar sig då mot att eliminera orsaken. Vid falsk ischias har en kiropraktor ofta mycket goda resultat.

Äkta Ischias

Symtom vid äkta ischias kan vara; domningar, stickningar, svaghetskänslor, känselnedsättningar och allt från lätt smärta till myket kraftig smärta och ofta ända ner i foten. Vanligt är att man tycker det är jobbigt att sitta samt störd nattsömn. Äkta ischias kan i princip delas in i två olika kategorier: Diskbuktning och Diskbråck.

Det är inte alltid så lätt att kliniskt särskilja dem utan magnetröntgen. En kiropraktor eller sjukgymnast (MDT & OMT) provar sig ofta fram med olika övningar för att se vad som hjälper. Ischias av diskbuktning eller diskbråck bör man vara mycket försiktig med manipulationsbehandling.

– Ischias av Diskbuktning

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad, tränger en del av disken ut mellan kotorna och trycker på en spinalnerv, man har då fått en s.k. diskbuktning. Detta kan man behandla med varierande resultat med hjälp av olika kiropraktiska tekniker och sjukgymnastiska övningar, (MDT, även kallad McKenzie-metoden).

Prognosen för denna ischias smärta är mycket varierande men kortsiktigt bättre än diskbråckspatienten.

– Ischias av Diskbråck

Om en av diskarna mellan kotorna i ländryggen är skadad och det segflytande innehållet tränger ut mellan kotorna och irriterar och trycker på en spinalnerv har man fått ett diskbråck och man får symptom ner längs ischias. Detta kan man i sig inte behandla med kiropraktik, osteIschiassmärta kan vara antingen ?falsk? eller äkta? och behandlas många gånger framgångsrikt av kiropraktor, sjukgymnast eller osteopat.

Här är det tyvärr så att kroppen måste sköta sitt och läka ut skadan i disken. Ischiassmärtan kommer successivt att klinga av, men det kan ta 5-6 månader för själva disken att läka ut och under den tiden ska man ta det lite försiktigt med tunga lyft och vridande lyft. Dock kan ischias symtom kvarstå upp till ett år. Viktigt är att man motionerar och rör på sig då detta stimulerar läkningen av disken. Det är vanligast att man får diskbråck i ländryggen eller nacken. Läs mer under diskbråck.

Behandling av äkta ischias

Om kiropraktorn kommer fram till att din ischias beror på ett diskbråck kan en kiropraktor inte görs så väldigt mycket för dina symptom ner i benet, men ofta går det att minska den eventuella ryggvärken då den inte alltid är orsakad av diskbråcket. Läs mer under diskbråck.

Låt alltid en Kiropraktor utreda din ischias

Falsk eller äkta ischias? Behandlingsbar eller inte behandlingsbar ischias? Det är alltid bra om du kan gå till en kiropraktor eller och utreda varför du har ischias problem eller smärta. Det är onödigt att ha ischiassmärta som i många fall kan lindras eller helt kan försvinna. Kiropraktorn kan även ge dig fler råd och tips som passar just för dig och din ischias.

En behandling hos en kiropraktor bör ta minst 30 min, fråga därför alltid innan du bokar. Vanligtvis tar det 1-3 besök och om du inte blir bättre besök då en MDT- eller McKenzie- sjukgymnast.

Hur kan en kiropraktor hjälpa?

En kiropraktorbehandlingen hjälper på flera plan mot ischias. Generellt sett uppmanar kiropraktik till rörlighet, vilket får anses förebyggande ischiasbehandling. Efter en noggrann undersökning kan en kiropraktor ge töjnings- och träningsprogram antingen i förebyggande syfte, eller som en del av rehabiliteringen. Manipulations- behandling eller mobiliseringen på ett segmentellt låst område kan hjälpa att återställa den normala rörligheten, vilket i sin tur avlastar närliggande områden. En Kiropraktor återställer således den normala funktionen så din ischias avlastas och symptomen minskar eller försvinner helt.

Antiinflammatorisk medicin?

Att dämpa smärta vid ischias är i sig inte fel MEN det finns en risk med detta. Ofta är smärtan en varningssignal och om man dämpar varningssignalen kan man riskera att förvärra problemet. Tyvärr är det sällan förskrivande läkare informerar sin patient om detta. Risken finns att man utlöser ett diskbråck som vid tidig information och egen-/behandling skulle kunnat förhindrats.

Egenbehandling vid ischias

Egenbehandling vid ischiaVar försiktig med egenbehandling. Om det är en skadad disk riskerar du förvärra skadan och ev. skapa ett diskbråck.

Ej akut: Kontakta din terapeut. Sitt med rak rygg, stå gärna, undvik att böja dig och stretcha inte ryggen. Undvik egenbehandling.

Akut: Lägg dig istället och vila din rygg om det är mycket akut och då det lugnat sig kontaktar du din terapeut.

Egenbehandling vid ischias. Självskapade ischias

Risken att själv skapa ischias har ökat de senaste åren då människor i allmänhet människor sitter mer idag mer än vad man gjorde förr. Om man sedan sitter med en plånbok i bakfickan som kan trycka på ischiasnerven eller kan skapa en sned sittställning, så ökar risken för ischias ytterligare.

Dessa besvär går relativt lätt att komma åt om man tar bort orsaken till symptomen innan symptomen av ischias blivit för svår.

Eftersom det är mycket vanligt att musklerna vid höften är spända och irriterar ischias nerven. Kan man ibland uppnå viss smärtlindring genom att stretcha sätesmusklerna. Det finns flera olika sätt men nedan visas ett bra sätt. Håll i ca 2x30s med 15-20s vila och dra så att det sträcker lagom mkt. Skulle din ischias bli värre fortsätt inte. Gör detta 1-2 ggr per dag. Man behöver inte vara uppvärmd för att stretcha.

Ischias; Kontakta akutvård om:

 • Ett barn under 18 år har mycket ont.
 • Du har svårt att kontrollera urin eller avföring.
 • Du tappar känsel i underlivet
 • Du är vinglig och inte känner var du har fötterna
 • Du får akut ont efter en olycka
 • Du har uttalade ischias domningar, stickningar eller svaghet i benen.