Huvudvärk

Det finns en mängd olika orsaker till huvudvärk. Allt som på ett eller annat sätt förändrar trycket eller den kemiska balansen inne i huvudet kan ge huvudvärk. Huvudvärk kan komma av neurologiska förändringar eller spänningar i blodkärlen. Huvudvärk kan även komma av att musklerna i nacken samt på skallens utsida är spända. Huvudvärk kan komma plötsligt eller smyga sig på långsamt över tid.

Vad kan en kiropraktor göra?

Då huvudvärk har så många olika orsaker, är det viktigt att ställa en riktig diagnos. För att kunna göra detta måste man kunna ställa de rätta frågorna om hur besvären känns och hur de uppkommit. Efter kiropraktorn frågat ut dig om all information som kan anses relevant för din sökorsak, prognos och säkerhet så genomförs en rad ortopediska och neurologiska tester för att finna orsaken till besvären samt utesluta riskfaktorer inför eventuell behandling. Eftersom det är svårt att påverka (öka/minska) graden av huvudvärk vid olika undersökningar, är kunskapen om hur olika typer av huvudvärk uppträder och uppkommer det viktigaste.

De allra flesta patienter med huvudvärk är behandlingsbara av en kiropraktor. Detta gäller även spänningsvärk och vissa former av migrän. Skulle vi finna att en annan behandling än den vi kan erbjuda ger patienten en effektivare behandling remitterar vi patienten till den specialist som vi tror bäst kan hjälpa patienten.