Gravida mår bättre med anpassad massage

Att massera gravida har länge varit något massörer har varit försiktiga med, ofta till och med undvikit. Men idag börjar andra tongångar göra sig gällande. Kanske gravida till och med behöver massage ännu mer än andra?

De flesta tror fortfarande att massage och graviditet inte hör ihop.

– Att graviditet skulle vara en kontraindikation för massage är inte alltid sant. Gravida har stor glädje av massage, eftersom det kan lindra många av de besvär som graviditeten för med sig.

Det säger Elisabeth Söderström, massageterapeut med praktik i Tumba utanför Stockholm med graviditetsmassage som sin specialitet. Hon är utbildad i USA och har också gått sin påbyggnadskurs i massage för gravida där. Idag är många av hennes klienter gravida kvinnor och ryktet sprider sig. Det är ont om massörer som ger gravida behandling.

Under graviditeten förskjuts tyngdpunkten i kroppen gradvis allt mera framåt, vilket påverkar muskler och leder, särskilt i nedre delen av kroppen. Svanken blir kraftigare och musklerna i sätet, lårens utsida och insida samt ländryggen blir ofta mer spända. Bysten blir tyngre, vilket förändrar muskulaturen i axlarna och nacken.

– Till den påfrestning som de rent tyngdmässiga förändringarna leder till kommer också de hormonella förändringarna, som gör att fogarna i bäckenet luckras upp. Tyvärr påverkar hormonerna inte bara bäckenet, utan alla leder i kroppen. Resultatet blir ofta smärtor och instabilitet även på andra ställen, förklarar Elisabeth Söderström.

Terapeutens trygghet

Det låter som en situation där massage verkligen skulle vara på plats. Men – just graviditet är ansett som en anledning att inte behandla. Viss försiktighet är att rekommendera, men för övrigt är det inga problem, menar Elisabeth Söderström.

– Har man aldrig varit på massage tidigare kan det förstås bli starka reaktioner i kroppen om man plötsligt börjar gå på täta behandlingar. Men för en kvinna som är van att få massage finns egentligen inget som hindrar.

Under de första tre månaderna, då risken för missfall är störst, är det många som undviker olika behandlingar.

– Men egentligen är det mest för terapeutens trygghet som denna praxis har vuxit fram, menar Elisabeth Söderström.

Barnmorskan Bette L Waters har skrivit boken ”Massage During Pregnancy” där hon också tittat på forskning om massage på gravida personer. Det finns enligt Waters inget känt fall där massage har lett till missfall. Däremot slutar 10-15 procent av alla graviditeter i spontant missfall före den 13:e graviditetsveckan. Det är naturligt att sorgen och oron över orsaken till missfallet kan leda till slutsatsen att massagen varit olämplig.

Ett sätt att undvika sådana situationer är att inte massera nya klienter förrän efter 13:e veckan. I de fall klienten redan går på massage, och kanske inte ens vet att hon är gravid vid ett massagetillfälle, finns redan en tillitsfull relation mellan klienten och behandlaren som förebygger anklagelser om ett missfall skulle ske.

I två studier gjorda vid Touch Research Institute i Miami, Florida, har man funnit att massage för gravida ger goda effekter

I en studie fann man att gravida som fått massage hade lägre halter av stresshormoner (norepinephrine) under graviditeten samt även färre komplikationer i samband med förlossningen och tiden närmast efteråt. Antalet för tidigt födda barn minskade också, enligt studien. Massage av gravida kvinnors fötter har också visat sig leda till fler fosterrörelser.

Särskild försiktighet

Förutsatt att inte graviditeten i sig ses som ett hinder för massage, finns några särskilda tillstånd eller tillfällen där massage för gravida inte är lämpligt:

– Minsta tecken till blodpropp bör leda till att massagen skjuts upp och att klienten hänvisas till läkare.

– Brösten behandlas generellt inte vid massage – vid graviditet är detta extra viktigt, eftersom stimulans av brösten kan leda till sammandragningar av livmodern.

– Ryggläge bör undvikas efter 13:e veckan.

– Underbenen bör behandlas försiktigt, utan djupa strykningar.

– Har klienten tidigare haft kroniskt högt blodtryck, bör massage inte ges under graviditeten.

– Om ödem (svullnad, orsakad av vätska) har uppstått, bör massagen inte ges förrän läkare konstaterat att blodtrycket är normalt.

– Naturligtvis gäller alla kontraindikationer som avser icke-gravida också för den gravida klienten.

När Elisabeth Söderström behandlar en klient är hon medveten om att det finns vissa saker att vara extra uppmärksam på. Dels undviker hon att beröra de zonterapipunkter i närheten av ankeln som kopplas samman med könsorganen, för att inte oavsiktligt sätta igång en förlossning eller ett missfall. Dels är hon försiktig med massage av underbenets insida, eftersom det även där finns punkter som har samband med underlivet.

Enligt viss litteratur är det också klokt att undvika att massera punkten mellan tummen och pekfingret alltför mycket under graviditet. Bortsett från detta finns det också vissa andra saker att se upp med vid behandling av gravida.

– Generellt gäller att kvinnor som är gravida inte bör ligga på rygg mer än korta stunder efter vecka 15, d v s under andra halvan av graviditeten.

Detta för att fostret trycket på kroppspulsådern, vilket enligt Bette L Waters ger negativa effekter på bland annat syretillförseln till hjärnan och njurfunktionen. Tillståndet kallas SHS, Supine Hypotensive Syndrome, och yrsel är ett tecken på att detta tillstånd har uppstått som man bör ta seriöst på.

Hos Elisabeth Söderström ligger inga gravida på rygg, utan alltid på sidan, först på vänster sida och sedan på höger. En särskild kudde används, som gör det möjligt för klienten att ligga på sidan med stöd för ryggen och med en kudde under det övre benet. Hon kan helt slappna av.

När Elisabeth Söderberg masserar en gravid börjar hon med fötterna och underbenen och arbetar sig uppåt. Efter att ha behandlat benen, tar hon itu med sätesmuskulatur, rygg, armar och axlar.

– På grund av den ökade risken för blodpropp under graviditeten, särskilt hos kvinnor med stillasittande arbete eller som länge har ätit p-piller, är jag mycket uppmärksam på om något område på benen är svullet eller rött. Hittar jag något som inte verkar normalt, hänvisar jag alltid patienten till läkare för en grundlig kontroll.

Utbildning behövs

Johan Starre, naprapat och ordförande i Branschrådet Svensk Massage, förklarar att man har delade uppfattningar inom Branschrådet kring massage av gravida personer.

– Vissa tycker att man helt ska avstå under de första tre månaderna av graviditeten, för säkerhets skull. Jag tror personligen att det inte spelar så stor roll. Rent medicinskt är massage snarare en fördel för gravida, behandlingen lindrar flera besvär som graviditeten för med sig som svullnad, kramper och liknande. Men syftet med behandlingen är ju inte att ”behandla graviditeten”, utan symtom som även hos andra klienter lindras med massage.

Enligt Johan Starre är det många gravida klienter som inte lyckas hitta någon massör som vill behandla dem. I vissa fall manar också barnmorskor till försiktighet. När de första studierna om oxytocin och massage presenterades, tolkades de av somliga som att massage kunde sätta igång en förlossning. Detta är enligt Johan Starre helt felaktigt.

Elisabeth Söderström hoppas på en förändring av attityderna i Sverige, liknande den i USA, så att fler massörer kommer att utbilda sig för att kunna hjälpa de gravida kvinnorna i större utsträckning.

– Det är så många av dem som vill ha massage, men nästan ingen vågar ta emot dem. Med sunt förnuft kommer man långt, men det vore också bra om någon massageskola i Sverige tog tag i detta och ordnade en vidareutbildning för svenska massörer, säger hon.

Johan Starre håller med om att utbildning är viktigt:

– Det är inte omöjligt att Kroppsterapeuternas Yrkesförbund kan komma att ta initiativ till en kurs för massörer som vill behandla gravida. Men framför allt tycker jag att detta ska ingå i den vanliga massageutbildningen, så att massörernas kompetens generellt omfattar också dessa behandlingar, säger Johan Starre.

I Kanada finns specialisterna på graviditetsmassage

Kanada är ett föregångsland vad det gäller massage under graviditeten. Ett exempel är Massageinstitutet Trimester som har specialiserat sig på gravida och deras behov av massage. Här erbjuder man både kurser för gravida och deras partners, liksom kurser för redan utbildade massörer. Dessa kurser är tre dagar långa.Fördelarna med massage under graviditeten är många. Stressymtom minskar och avslappning underlättas.

Muskelkramper och huvudvärk minskar. Cirkulationen av blod och lymfa förbättras. – Massagen lär också kvinnorna att slappna av och andas, vilket underlättar

hennes förestående förlossning, kan man läsa på Trimesters hemsida.Enligt samma informationskälla kan även så kallade högriskmödrar få massage, men då krävs en specialiserad massageterapeut. www.trimesters.on.ca