Kiropraktorkliniken Rtel

Fysioterapeut Björna

Fysioterapeut Björna

Fysioterapeut id=”permalink”>västernorrland finner du i id=”permalink”>västernorrland Du kan också skicka oss ett mejl till id=”permalink”>västernorrland@rtel.nu om du har frågor som gäller symptom eller behandlingsmetoder. En Fysioterapeut behandlar alltifrån onda ryggar till idrottsskador hos både motionärer och toppidrottsmän.

Välkommen till Fysioterapeut id=”permalink”>västernorrland. Ett snabbt omhändertagande och en effektiv behandling för er som har besvär från muskler och leder är nyckeln till ett snabbt tillfrisknande. Vi är Leg sjukgymnaster med spetskompetens inom ortopedisk medicinsk diagnostik och behandling, ergonomi, idrottsmedicin och rehabträning.

Behandling vid bland annat:

– Diskbråck, ischias
– ”Nackspärr”
– Axel-/skuldersmärta
– Tennisarmbåge
– Fot- och underbensbesvär
– Höft- och knäbesvär m.fl.

Ge kroppen en chans

Ont i muskler eller leder? Behov av rehabträning? Hos Fysioterapeut  id=”permalink”>västernorrland kan du rehabträna i en bra miljö i centrala id=”permalink”>västernorrland. Har du besvär från fötterna, tex ”hälsporre” eller hallux valgus? Ta kontakt med Fysioterapeut id=”permalink”>västernorrland, vi hjälper dig!

Vi är sjukgymnaster men anser att namnet fysioterapeut bättre beskriver vad arbetet innebär och passar bättre när det handlar om hälsa och att förebygga ohälsa och sjukdom.

Som Fysioterapeut antyder handlar verksamheten om att på olika sätt hitta vägar till god hälsa, bevara hälsa och till att lindra/minska ohälsa. God hälsa främjas av en väl fungerande kropp som:

– orkar röra sig och göra det vi vill
– känns behaglig och vilsam
– är mjuk och rörlig
– har god balans

Om vi är stressade och inte lyssnar på kroppens signaler så kroppen utsätts för onödig och kvarhållen muskelspänning eller överbelastning kan det leda till:

– trötthet som en följd av ökad spänning och bristande sömn
– smärta och värk
– stelhet som hindrar rörelser och medför ett mer belastande hållnings- och rörelsemönster
– försämrad balans med risk att falla och skada sig

För att bevara hälsa och en väl fungerande kropp behöver man kunna lyssna på sin kropps signaler så man kan skydda kroppen för överbelastning och felaktig belastning. Detta förutsätter ett fungerande psyke som inte är totalt fyllt av tankar och problemlösning för då finns inget utrymme för lyssnande. Därför behöver man också hjälpa psyket att inte belastas av långvarig stress.

Ett övande för att uppnå bättre fungerande kropp behöver alltså innehålla moment som avlastar psyket och minskar inre stress samtidigt med moment som leder till ett mindre belastande hållnings- och rörelsemönster. På liknande sätt kan kroppsligt övande leda till mindre psykisk stress bl a genom att fokus styrs om från tänkande kring problemen till att varsebli skeenden i kroppen vilket brukar upplevas som en skön vila från det som stressar.

För att minska stress och uppnå bättre balans och mer avspänt hållnings- och rörelsemönster är övande med fokus på grundning det mest effektiva jag har provat använda. Grundning är svårt att kort beskriva men det handlar om att vila mot underlaget, en känsla av att kroppens tyngd släpps ner mot (och/eller genom) de av kroppens delar som är i kontakt med underlaget (fötterna i stående, sittbensknölarna i sittande, ryggen och benens baksidor i ryggläge osv).

Grundning kan övas när som helst i vardagen och ger som annat övande mest effekt ju mer man övar. Ett sätt att öva kan vara olika grundande sätt att vila uppmärksamheten på sin andning, som en form av medveten närvaro (mindfulness) i det man gör under dagen.

Ett fördjupat sätt att öva grundning och samtidigt inbjuda sig att förändra sitt hållnings- och rörelsemönster så det blir mer avspänt får man genom att öva den kinesiska rörelsekonsten Taiji Quan. Övande av Taiji Quan leder också gradvis till ökad rörlighet och bättre balans.

Behandling
Vid första besöket hos Fysioterapeut id=”permalink”>västernorrland ber vi dig att först fylla i en smärtgubbe samt fylla i en hälsodeklaration.
Detta gör vi för att få en tydlig bild av var besvären sitter och för att inte missa några grundsjukdomar/tillstånd som kan ha betydelse för undersökningen eller behandlingen. Vi använder oss av standardiserade undersökningar enl ORTHOPAEDIC MEDICINE INTERNATIONAL för att säkerställa att alla får en noggrann undersökning. Första besöket tar ca 45 min och ägnas till anamnes och undersökning, behandlingsförslag och rådgivning. (Anamnes betyder patientens egna redogörelse av hur en sjukdom utvecklats).

Undersökningen går ut på att med så få och objektiva tester som möjligt testa olika strukturer i kroppen för att kunna ställa en så säker diagnos som möjligt. Våra standardiserade undersökningar gör att vi korrekt kan diagnostisera ca 90% av alla överbelastningsskador.

McKenzie metoden (MDT)

Vi på Fysioterapeut  id=”permalink”>västernorrland använder oss av McKenziemetoden eller MDT (Mekanisk Diagnostik och Terapi). Vid en McKenzie-undersökning går vi grundligt igenom dina besvär från rygg, led och muskler. Genomgången är unik och logisk. Metoden består av tre steg och ger dig möjlighet att sedan hjälpa dig själv.

De 3 stegen:
1. Undersökning
2. Behandling
3. Förebyggande

Du får efter undersökningen information om varför du får ont och du får dessutom lära dig enkla men effektiva övningar som kan kompensera för den olämpliga belastning dina leder och muskler utsätts för.

Sist men inte minst får du kunskap om hur du förebygger att nya problem uppstår. Många patienter kan behandla sig själv med metoden. Vid behov kan sjukgymnasten med speciella manuella tekniker komplettera behandlingen och öka effekten av övningen.

Du får efter undersökningen information om varför du får ont och du får dessutom lära dig enkla men effektiva övningar som kan kompensera för den olämpliga belastning dina leder och muskler utsätts för.

Sist men inte minst får du kunskap om hur du förebygger att nya problem uppstår. Många patienter kan behandla sig själv med metoden. Vid behov kan sjukgymnasten med speciella manuella tekniker komplettera behandlingen och öka effekten av övningen.

MTT, medicinsk tränings terapi

Är en typ av träningsterapi där patienten, under handledning av sjukgymnast, tränar i speciellt anpassad träningsutrustning. För att uppnå denna effekt utgår träningen från speciella utgångsställningar där rörelsen sker genom specifika rörelseomfång eller delar av rörelseomfång under doserad belastning.

MTT grundar sig på ett minimum av en timmes effektiv träning/tillfälle. En grundlig undersökning görs innan träningen börjar. Undersökningen och patientens sjukdomshistoria leder fram till en diagnos och därefter utformas ett optimalt och anpassat träningsprogram. Behandlingsupplägget innefattar även omtestning, utvärdering och justering vid behov.

Välkommen till Fysioterapeut  id=”permalink”>västernorrland