Fibromyalgi

Kiropraktisk behandling syftar till att öka rörligheten i rörelseapparaten och därmed få till följd en avslappnad muskulatur. Genom behandlingen påverkar man nervsystemets smärtreglering, vilket leder till minskad smärta och en bättre vardagskvalitet för patienten. Behandlingarna bör göras i förebyggande och regelbundet under lång tid i syfte att hålla ner smärtnivån så mycket som möjligt och öka rörligheten.

Fibromyalgi behandlas effektivt med kiropraktik men skall inte ses som en botande behandling utan mer som en hjälpande hand mot smärta och stelhet.

En Kiropraktor undersöker, diagnostiserar och behandlar legitimerad kiropraktor fibromyalgibesvär enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt ordineras rehabilitering med lämpliga hemövningar.