Ett besök hos kiropraktorn

Första besöket hos en kiropraktor

När man besöker en kiropraktor för första gången kartläggs den medicinska historian och det nuvarande allmäntillståndet. Det är viktigt för kiropraktorn att känna till tidigare skador, sjukdomar och eventuella operationer samt vilka mediciner man tar och har tagit.

Kiropraktorn kommer att be dig som patient att beskriva besväret du söker för, var man upplever smärta, när man upplever smärtan och hur länge man upplevt den. En Kiropraktor behöver få en så bra bild som möjligt, inte bara av besvären, utan också av hela individen för att kunna bedöma om kiropraktisk behandling är lämplig eller inte.

Noggrann undersökning före behandlingen

Innan behandling sker blir du som patient alltid grundligt undersökt. Om smärtan tillåter blir patienten undersökt i stående, sittande och liggande kroppsposition. Allt för att kartlägga besvärens natur så noggrant som möjligt. Kiropraktorn utför alltid funktionella, ortopediska och neurologiska tester för att utesluta och hitta eventuella riskfaktorer och brister. Kiropraktorn undersöker med olika rörelser, handgrepp och tester kroppens olika leder för att bedöma vilka leder som har och inte har normal funktion, vilka som har nedsatt rörlighet och vilka som är för rörliga.

Under undersökningen försöker kiropraktorn hitta orsaken/er till besvären, dels för att ta reda på vilken behandling som är mest lämplig samt för att kunna utesluta allvarligare skador och sjukdomar som inte ska behandlas av en kiropraktor och då remitteras/hänvisas vidare till annan typ av vårdgivare.

Behandlingen

Det finns flera olika behandlingsmetoder som en kiropraktor använder sig av. Den vanligaste behandlingsmetoden är ofta en kombination av kiropraktisk ledjustering, terapeutisk töjning/stretch och rehabiliteringsövningar. En kiropraktor arbetar med en bred arsenal av metoder och skräddarsyr alltid till bästa förmåga din behandlingsplan.

Vad skiljer ett utförande under nybesök från ett återbesök?

Vid ett nybesök krävs mer tid för att kunna kartlägga riskfaktorer och för att säkerställa diagnos. Utan korrekt diagnos blir behandlingsserien inte lyckad och patienten går utan hjälp längre än nödvändigt. Kiropraktorn pratar normalt med patienten i ca 10-15 minuter innan eventuell undersökning inleds under ett nybesök för att få ut så mycket information som möjligt.

Vid återbesök är förhoppningsvis diagnos och orsak till patientens besvär redan klar och testerna som utförs är där för att övervaka framstegen. Kiropraktorn kommer vara mer aktiv med behandling under återbesöket och kommer ha mer information om behandlingen om vad patienten kan förvänta sig i behandlingsresultat, behandlingsseriens tid samt vilka övningar och ergonomiska tips som kan hjälpa. En behandlingsserie består normalt sett av 3-5 besök hos kiropraktorn men detta är inte skrivet i sten.