Diskbråck

Intervertebraldisken är den broskskiva som ligger mellan kotorna och ger ryggen dess rörlighet och smidighet. Disken skulle kunna liknas med en stötdämpare för ryggen. Tunga felaktiga lyft, kan orsaka diskbråck, sprickor i diskens hölje (anulus fibrosus) som gör att diskens inre geléaktiga kärna (nuceus pulposus)  tränger ut. Diskbråck är ofta, men inte alltid, mycket smärtsamt. Studier har visat att var tredje människa utan symptom, faktiskt har en buktande intervertebraldisk, vilken har den uppenbara potentialen att utvecklas till att bli ett symtomatiskt diskbråck.

Vad kan vi göra?
Efter samtal, klinisk undersökning och ibland röntgenundersökning kan vi avgöra om besvären är kiropraktiskt behandlingsbara. Bedömer vi att besvären är lämpat för kirurgi, skickar vi patienten vidare till läkare med specialistkompetens. Kiropraktisk behandling om den är befogad, tar inte bort diskbråcket men skapar en viss normalisering av rörligheten och minskar på eventuellt felaktigt tryck på grund av dålig hållning eller arbetsergonomi, vilket innebär att man lättare kan leva som normalt trots denna diagnos. Så småningom tenderar kroppen att bli av med smärtan av diskbråck, men detta kan ta lång tid och ibland kan viss besvärsnivå kvarstå. Forskningsstudier har visat att flera delar utav kiropraktorns behandlingsarsenal kan vara effektiva vid behandling utav diskbråckets symtombild men inte själva diskbråcket. Har man diskbråck är skadan skedd, det är enbart möjligt att försöka göra det bästa av situationen och påskynda läkningen.
Det optimala vore att undvika dålig ergonomi och ha en tränad funktionell rygg redan innan skadan uppstår.