Diskbråck / Vad händer i kroppen?

Diskarna är viktiga för ryggradens rörlighet

Ryggraden är uppbyggd av 24 kotor. Översta delen kallas halsryggen, och följs av bröstryggen och längre ned ländryggen. Kotorna längst ner i bäckenet bildar korsbenet och svansbenet.

För att ryggraden ska hänga ihop, men ändå vara rörlig, finns leder mellan kotorna. Lederna hålls samman av ledband och korta muskler. Mellan kotorna ligger diskar, mellankotskivor. Diskarna är viktiga för ryggens rörlighet och fungerar samtidigt som stötdämpare. Diskens kärna består av en mjuk massa medan den yttre delen är fastare.

Nervrötter går ut från ryggmärgen mellan kotorna

Ryggmärgen löper innesluten i ryggmärgskanalen inuti ryggraden. Ryggmärgen fungerar som en viktig omkopplingsstation för de nervbanor som är på väg till och från hjärnan. Mellan varje kota går nervrötter ut från ryggmärgen genom hål på vardera sidan. Varje nervrot innehåller både nervtrådar som leder information från hjärnan och ryggmärgen ut till kroppen, och nervtrådar med känselinformation från kroppen till hjärnan.

Vad är ett diskbråck?

Ett diskbråck innebär en utbuktning av en disk in mot ryggmärgskanalen. Utbuktningen orsakas av att en del av den mjuka kärnmassan i disken tränger ut genom den yttre fastare delen av disken, den hårda broskmassan. Diskbråck kan förekomma i hela ryggraden, men är vanligast i nacken och ländryggen. Vid ett diskbråck trycker disken på nerven.

Diskbråck utan besvär

Man kan ha diskbråck helt utan besvär. Magnetkameraundersökningar av ryggen hos friska människor har visat att var fjärde person har ett diskbråck i halsryggen och var tredje person ett i ländryggen som inte ger några som helst symtom. Ett diskbråck i nedre delen av ryggen kan göra ont i ryggen och ibland så kallad nervrotssmärta som strålar ner i benet, ischias. Ett diskbråck som trycker på nervrötter i nacken kan ge utstrålande värk i armarna och ibland ren smärta i nacken.

Diskbråck utan särskild anledning

Det är svårt att peka ut några speciella levnadssätt eller beteenden som kan öka risken för diskbråck, men ett ärftligt anlag verkar ha viss betydelse. Det förefaller finnas ett samband mellan arbete i kraftigt vibrerande fordon och diskbråckssjukdom. När föraren arbetar i sittande ställning, samtidigt som hela kroppen vibrerar, kan diskarna påverkas negativt. En del tyder även på att upprepad böjning och samtidig vridning av kroppen kan orsaka diskbråck.

Alla diskbråck ger inte ryggvärk

Mindre skador på disken kan förmodligen orsaka ryggvärk eller ryggskott. Men återkommande ryggvärk behöver inte bero på ett diskbråck, även om läkaren upptäckt detta vid en röntgenundersökning. Det finns många andra sjukdomar och tillstånd som kan orsaka ont i ryggen.

Symtom och diagnos vid diskbråck

Ett mycket vanligt symptom vid diskbråck är ischiassmärta. Läs mer om denna smärta nedan. Det är dock viktigt att veta att bara för att det strålar ut i benen behöver det inte vara diskbråck. Låt därför en kiropraktor göra en undersökning och utvärdera detta.

Diskbråck kan ge enbart ryggvärk

Många har diskbråck helt utan besvär, men ett diskbråck i nedre delen av ryggen kan också ge ont i ryggen. Vid diskbråck i nedre delen av ryggraden, ländryggen, känner man ofta som första symtom en dov ryggsmärta. Smärtan går sedan oftast gradvis över.

I vissa fall kan diskbråcket övergå i ischias

Om nervrötterna påverkas av ett diskbråck kan man så småningom få utstrålande smärta i ett ben, ischias. Många gånger minskar ryggvärken när ischiassmärtan börjar. Ischias innebär en nervsmärta som strålar ner i benet i ischiasnervens område. Den stora ischiasnerven till benet bildas av flera olika nervrötter som utgår från ryggmärgskanalen i nedre delen av ryggen, ländryggen.

Värken orsakas oftast av en kombination av tryck Diskbråck inringat. Kiropraktor Göteborg Osteopat Sjukgymnast.k mot en av de nervrötter som bildar ischiasnerven och en inflammation kring denna rot. En påverkad nervrot blir svullen och ger upphov till smärtsignaler, försämrad känsel och försämrad muskelkraft. När en nervrot blir påverkad att skicka smärtsignaler, tolkar hjärnan det som smärta i det område som nerven försörjer.

Besvären kan variera mycket mellan olika personer, allt från nästan inga besvär alls, till mer eller mindre invalidiserande smärta som kräver sjukhusvård. Ofta förvärras ischias i situationer då man har benet sträckt och samtidigt böjer kroppen från höften framåt.

Man kan få ischias av ett diskbråck, men ischias kan också orsakas av en störning av nerven av någon annan orsak. Ischias på grund av diskbråck är vanligast i åldrarna 35 – 45 år, men kan förekomma från ungdomsåren ända upp i hög ålder.

Andra besvär av diskbråck i ländryggen är domningar och stickningar i benen. Känseln i benet och foten kan också påverkas. Liknande värk kan uppstå i armarna och på bålen, men kallas då inte ischias.

Smärtan vid diskbråck går gradvis över

Om man drabbas av diskbråck kan smärta och andra besvär antingen komma mycket snabbt, eller gradvis under dagar eller veckor. Smärtan går sedan oftast successivt över. Under tiden som besvären avtar är det viktigt att man trots att det gör ont försöker vara fysiskt aktiv, oavsett om man har haft ischias eller ryggvärk.

Man brukar känna sig bättre efter ett par veckor och efter två till tre månader är man oftast besvärsfri. Själva diskbråcket, eller utbuktningen av disken, kan finnas kvar trots att symtomen försvunnit. Har man haft besvär av ischias kan man ibland känna av det vid vissa rörelser och ensidig belastning, exempelvis långa bilresor. Men värken blir inte bestående. Däremot kan domningarna bli bestående.

Diskbråck i nacken kan ge utstrålande värk i armarna

Diskbråck i halsryggen kan trycka på såväl ryggmärg som de nervrötter som passerar kotorna. Påverkas nervrötterna orsakar de en utstrålande värk i armarna och ibland ren nackvärk. Smärtan utgår ofta från nacken och går ner i armen, och ut i något eller några fingrar. Vid diskbråck i halsryggen kan det ibland kännas skönt att lägga armen eller handen bakom nacken för att lindra utstrålningen av värk i armen.

Det finns även allvarliga symtom som är kopplade till diskbråck i halsryggen. Då kan man få symtom som tyngdkänsla i benen, svaghet eller svårt att kontrollera rörelserna i benen. Dessa symtom är allvarligare men samtidigt inte lika tydliga. Om man känner av sådana symtom ska man snarast kontakta läkare. Detta kan även inträffa vid diskbråck i bröst- och ländryggen.

Svårt att kontrollera urin eller avföring – sök hjälp direkt

Trycker diskbråcket mot de nerver som kontrollerar ringmusklerna i ändtarm och urinrör kan man få svårt att kontrollera både urin och avföring. Ibland kan man inte alls kissa, det blir stopp, och avföringen kan läcka ut okontrollerat. Även känseln i underlivet och på insidan av låren kan påverkas.

Dessa symtom är allvarliga och innebär att diskbråcket måste opereras så fort som möjligt. Även vid en tidig operation finns risk att besvären kan bli bestående. Kontakta därför akut en läkare som kan bedöma om en ortopedspecialist behöver göra en omedelbar utredning.

Kroppsundersökning extra viktig vid diskbråck

En Kiropraktor gör undersökning för att i första hand utesluta att man har någon allvarlig sjukdom som ger ryggsmärta. Därefter undersöker kiropraktorn var ryggsmärtan sitter eller var på kroppen nervsmärtan utbreder sig. Kroppsundersökningen är en mycket viktig del i kiropraktorns bedömning.

Vid värk i ländryggen och ischiasvärk gör kiropraktorn en:

  • undersökning av reflexer i benen
  • kontroll av benens känsel och känseln i underlivet
  • undersökning av ändtarmens ringmuskel genom att läkaren känner om man kan knipa med muskeln i ändtarmen, hos män undersöks även prostata
  • undersökning av var i ryggen värken sitter
  • framkallande av ischiasvärk genom benlyft i liggande ställning.

Vid misstanke om diskbråck i halsryggen görs motsvarande undersökningar av armarna. Men då ingår även undersökning av ben och ändtarm, eftersom diskbråck i halsryggen också kan ge symtom därifrån.

Röntgen- och bildundersökningar vid diskbråck

Om ryggvärk eller ischias inte blivit bättre efter fyra till sex veckor brukar man beställa en vanlig röntgen. Har man svår värk kan även datortomografi eller magnetkameraundersökning göras, liksom om diskbråcket ska opereras eller om det finns misstankar om någon annan allvarlig ryggsjukdom.

Vanlig röntgen vid diskbråck

Vanlig röntgen med röntgenstrålar ger en bra bild av skelettet i ryggen. Människors skelett kan se väldigt olika ut. Ibland ser man förändringar som lätt kan misstolkas som sjukliga, men som saknar praktisk betydelse. Förändringarna kan inte kopplas samman med speciella besvär. Mjukdelar som till exempel senor och muskler syns inte på en vanlig röntgen, och inte heller diskar syns.

Datortomografi & skiktröntgen vid diskbråck

En dator skapar två- eller tredimensionella bilder genom att avbilda tunna skivor, skikt, av ryggen. Här utnyttjas också bara röntgenstrålar men med denna röntgenteknik kan även mjuka delar som diskbråck i ländryggen göras synliga.

Magnetkamera vid diskbråck

Detta är också en undersökning där tunna skikt av ryggen avbildas. Här används ett magnetfält för att skapa bilderna istället för röntgenstrålar. En undersökning med magnetkamera ger mycket bra bilder på mjukdelar, bland annat diskbråck. Den är dock sämre på att avbilda skelettdelar.

När får man diagnosen diskbråck?

Om man har ett diskbråck som syns på någon form av bildundersökning och samtidigt har ryggsmärta som strålar ut i ett ben, som blir värre om en kiropraktor lyfter benet rakt upp från undersökningsbritsen, ställer läkaren diagnosen symtomgivande ländryggsdiskbråck.

Om man har ont i nacken, med smärta som strålar ut i armen och någon form av bildundersökning visar att man har en diskbuktning mot den nerv som passar med dessa symtom, har man diskbråck i halsryggen.

Diskbråck / Vård och behandling

Vad kan man göra själv mot värken av diskbråck?

Har man drabbats av diskbråck avtar rygg- eller ischiassmärtan oftast gradvis. Efter någon till några veckor brukar man känna sig bättre och efter ett par månader är de flesta besvärsfria. När man har värk går det att kämpa mot den på flera olika sätt, om värken inte är så svår att man måste få sjukhusvård.

Några saker att tänka på :

Sängläge kan göra det värre vid diskbråck
Det kan ibland kännas svårt att undvika sängläge under de första dygnen när smärtan är som mest intensiv, men efter två till tre dagar gör sängläge mer skada än nytta.

Det är viktigt att man försöker hålla sig i rörelse, så gott det går, genom att vara uppe. Om man ligger till sängs i mer än några dagar tar det också längre tid att bli bra

Återgå till vardagliga sysslor så fort det går vid diskbråck

Det är bäst för kroppen om man går tillbaka till vardagliga sysslor och aktiviteter så snart som möjligt. Ibland kan man få mer ont och få svårt att göra vissa saker. Då är det viktigt att ändå försöka göra det man klarar.

Inga hinder för att fortsätta arbeta vid diskbråck

Det finns inget hinder för att fortsätta arbeta förutsatt att symtomen inte försämras, men man bör undvika att sitta mycket. Har man ett fysiskt krävande arbete och mycket besvär kan det behövas någon tids sjukskrivning.

Fysisk träning och motion minskar ofta besvären vid diskbråck

Man ska försöka, så snart smärtan tillåter det, komma i gång med promenader och lätt träning som stärker rygg- och benmuskler och håller ryggen i rörelse. Det bästa är att använda den form av motion man tycker om och är van vid.

Värktabletter kan hjälpa för att komma igång vid diskbråck

Smärtan kan också lindras med värktabletter. Det är inte fel att på detta sätt lindra smärtan för att kunna komma i gång med de vanliga aktiviteterna. Om värktabletter behövs för att man ska kunna motionera går det också bra.

Vila i smärtfri ställning vid diskbråck

Man kan också tänka på att försöka vila i så smärtfri ställning som möjligt. Om man har diskbråck i halsryggen kan det ibland kännas skönt att lägga armen eller handen bakom nacken för att lindra utstrålningen av värk i armen. Vid diskbråck i ländryggen lindras ofta smärtan om man har en kudde under benen när man ligger på rygg så att höfter och knän böjs. Man kan också ligga i så kallad fosterställning.

Svår eller långvarig smärta vid diskbråck kräver läkarvård

Om rygg- eller ischiasvärken inte klingat av efter tre till fyra veckor bör en läkare göra en noggrann undersökning och ta ställning till vidare utredning. Även vid långvarig värk i andra delar av ryggraden tillsammans med utstrålande värk ska man kontakta läkare. I första hand ska man söka hjälp på en vårdcentral. Om man eventuellt behöver opereras, eller om läkaren misstänker en allvarlig ryggsjukdom, får man remiss till en ortoped. Om symtomen är svårtolkade och långvariga brukar allmänläkaren kontakta en annan läkare, i regel en ortoped, för bedömning.

Akut hjälp behövs i vissa fall vid diskbråck

Har man svårigheter att kontrollera urinen eller avföringen ska man se till att få hjälp snabbt. Får man inte genast tid på vårdcentralen ska man vända sig till ett akutsjukhus. Om man skulle bli förlamad i exempelvis benet, ska man också genast ta kontakt med sjukhuset. Läkaren bedömer då om det behövs en akut operation.

Smärtstillande läkemedel vid diskbråck

Det finns inga bevis för att läkemedel gör att man blir frisk fortare. Däremot kan smärtlindrande läkemedel användas om smärtan är svår att uthärda, eller som en hjälp så att man kan hålla sig i rörelse. Läkemedel verkar inte mot själva diskbråcket, men kan leda till att man tillfrisknar snabbare genom att underlätta återgången till normal aktivitet. I första hand bör receptfria värktabletter användas av typen paracetamol, till exempel Alvedon. Paracetamol använt i rätt dos ger få, eller inga biverkningar.

Muskelavslappnande läkemedel och diskbråck

Muskelavslappnande medel kan också hjälpa, men rekommenderas inte i första hand eftersom man blir dåsig av dem. Läkemedlen har också en ångestdämpande effekt och det finns risk för att man utvecklar ett beroende av dem, även om man bara använder medicinerna en kort tid.

Kiropraktik, Sjukgymnastik och Naprapati vid diskbråck

En legitimerade kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat kan ge olika behandlingar med två huvudsakliga syften.

– Det ena målet är att minska smärtan, åtminstone på kort sikt. Smärtlindringen underlättar sedan det andra målet, att få tillbaka muskulaturens och ledernas normala rörlighet och funktion.

Behandlingsmetoden manipulation bör sparsamt användas i anslutning till ett diskbråck p.g.a. risk att förvärra. I övriga områden är det riskfritt.

– Hos en kiropraktor, sjukgymnast och naprapat kan man få råd om hur man ska komma igång med egen muskel- och konditionsträning. Det är också viktigt att under tiden som man har värken så snabbt som möjligt ser till att träna musklerna igen. En kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat eller kan hjälpa till att lägga upp ett träningsprogram.

Vid alla behandlingar hos kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat är det viktigt att behandlingen utvärderas. Vanligtvis bör man inte behandla särskilt mycket utan eftersom diskbråck är en skada så bör disken få tid att läka ut.

I svårare fall av diskbråck kan man behöva opereras

För ungefär var tionde som har diskbråcksbesvär ger inte smärtan med sig. Den kan vara svår och plågsam. Det går inte att leva ett vanligt aktivt liv igen. Det är svårt att förutspå vilka personer som drabbas på det här sättet. Det avgörs inte av hur ont man har från första början. I dessa, svårare fall, måste läkaren ta ställning till om man behöver opereras eller inte.

Råd – Sammanfattning vid diskbråck

– Symptomen klingar successivt av men kan i vissa fall stanna länge.

– Diskbråck är en skada och kroppen måste får tid att läka.

– Skadan i disken läker på ca 5-6 månader så tänk på att disken kanske inte läkt även om du känner dig bra.

– Var försiktig med tunga lyft, vridande lyft, dammsugning mm då detta utsätter disken för onödig belastning. Lyft med benen och med svankad rygg.

Motionera och leva normalt men tänk på ovan.