Axelbesvär

Att ha ont i axeln är en mycket vanliga åkomma i moderna Sverige. Smärtan är ofta lokaliserad till själva axeln men tenderar även i många fall att stråla ut i överarm och ibland ända ut i handen. Det finns ett flertal orsaker till stelhet och smärta i axelleden, de vanligaste beror på dålig ergonomi och för mycket arbete med armarna över axelhöjd.

Behandling av axelbesvär är ofta en kombination av förändrad arbetsergonomi, sovergonomi, mjudelsbehandling, kiropraktisk manipulation samt anpassade rehabiliteringsövningar.

På Handens Kiropraktorklinik behandlar vi dina axelbesvär enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och du får alltid en tidsplan på hur länge du behöver stå under behandling.

Vid enstaka fall bedömer ibland kiropraktorn att annan vård exempelvis ortopedspecialst är mer lämpad att ta hand om ditt besvär och då remitterar vi dig till rätt vårdinstans. Allt för att du som patient skall få en trygg och effektiv vård – en vård du har rätt till.

Exempel på axelbesvär är Impingement syndrom, Tendinit, Frozen Shoulder och Rotatorcuffs syndrom etc.