Akupunktur

Akupunktur används för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd

Akupunktur härstammar från traditionell kinesisk medicin. Med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur kan ha goda effekter i form av smärtlindring samt påverkan på det autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som inte styrs med viljan.

Själva ordet akupunktur skapades vid slutet av 1600-talet då metoden nått Europa via missionerande jesuiter som varit i Kina. Det är sammansatt av de latinska orden acus (nål) och pungere (att sticka). Metoden kom till Sverige på 1960-talet.

När nålar sätts in i särskilda punkter, så kallade akupunkturpunkter, skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen och vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen börjar centrala nervsystemet öka produktionen av olika ämnen, till exempel endorfin, kroppens eget morfin, som bland annat bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i vävnaden där nålarna sitter.

Genom akupunkturbehandling stimuleras bestämda punkter på kroppen. På detta sätt kan man påverka olika organ och dess funktioner i kroppen, och på sätt reglera (harmonisera) olika obalanser i energiflödet. Även om man hittar nya punkter hela tiden (nu räknar man med att det finns 1000 till 2000 punkter) är det ca 300 punkter som används frekvent vid behandling. Dock används inte mer än 4 -15 punkter vid varje behandlingstillfälle.

Man har under årens lopp som nålar använt allt ifrån ben, bambu, porslin och olika metaller som t.ex. guld. I dag används så gott som enbart tunna engångsnålar av rostfritt stål med handtag av koppar. Nålarna är steriliserade på fabrik

Efter akupunkturbehandlingen känns musklerna ofta mycket avspända. Hur snabbt dessa reaktioner startar är individuellt och kan vara en anledning till att effekten kan dröja. Effekter av akupunktur liknar till stor del det man kan se vid muskelarbete som träning.

Akupunktur kan användas vid smärta från en vävnadsskada, det vill säga vanlig smärta. Exempel när akupunktur brukar fungera bra är muskel- och ledsmärtor, smärtor i samband med artrossjukdom eller reumatologiska sjukdomar, migrän, smärta under förlossning och bäckensmärta under graviditet. Vissa typer av illamående och muntorrhet kan också behandlas med akupunktur.

Socialstyrelsen godkände 1984 akupunktur som behandlingsform inom sjukvården. Behandlingens smärtlindrande effekt har bevisats i flera kliniska / vetenskapliga studier. Akupunktur har ofta bra effekt på smärttillstånd från muskler och leder samt olika typer av huvudvärk.

Sterila engångsnålar sticks in i särskilda akupunkturpunkter. Nålarna stimuleras genom att dessa roteras varvid en plötslig brännande smärtkänsla. Denna känsla är till för att förstärka behandlingseffekten. Proceduren upprepas 1-3 gånger per behandling. Det är också möjligt att koppla elström på nålarna för att få en kontinuerlig stimulering av nålarna. En akupunktur behandling pågår ca 20-30 minuter.

Behandling

Behandlingen går till så att nålen sticks in på ett noga beskrivet ställe på kroppen och förs ner till ett bestämt djup där patienten skall känna en speciell känsla som kallas “deqi”. Det är svårt att beskriva denna känsla inte minst därför att den kan kännas olika på olika ställen och olika hos olika människor.

Stimulering

Genom att snurra nålen och/eller göra vertikala rörelser kan man uppnå det som behandlingen syftar till. Oftast behöver man dock inte röra nålen alls under behandlingstiden. Vanligast är att nålen sitter kvar cirka 20 minuter men någon gång kan den tas bort efter bara några sekunder.

Man brukar säga att det finns två olika sorters akupunktur; den traditionella klassiska som ingår i den kinesiska medicinen och den ”svenska” varianten som används inom hälso-och sjukvården.

Den senare används med en helt annan teoretisk förklaringsmodell som utgångspunkt. Man förklarar akupunkturens effekter med exempelvis en lokal hämning av smärtsignaler i ryggmärgen (vid smärtbehandling, vilken är den vanligaste orsaken till denna typ av akupunkturbehandling). Kroppsegna smärtstillande ämnen (endorfiner) kan då frisättas. Denna behandling kan betecknas som enbart symtomdämpande.

Det finns andra liknande sätt att påverka akupunktur-punkterna som exempelvis med hjälp av ljudvibrationer (sonopunktur), med hjälp av ljus (laserakupunktur), med hjälp av svagström kopplad till nålarna (elektro-akupunktur).

Som kuriosa kan nämnas att det finns enkla instrument som kan mäta hudens elektriska motstånd och på detta sätt kan man finna akupunkturpunkterna – dessa har nämnligen visat sig ha ett mindre elektriskt motstånd än vävnaden runt punkten.

Dessutom finns varianter som öronakupunktur (enbart punkter på ytterörat används) och munakupunktur och skalpakupunktur.

Smärta

Nociceptiv smärta- hudsmärta i ett intakt nervsystem. Akupunktur minskar den inflammatoriska processen och ger smärtlindring samt leder till att det kroppsegna kortisonet ökar.

Ischemi ger syrebrist och smärta i en muskel. Monotont arbete under längre tid minskar blodgenomströmningen i muskeln och ger ischemisk smärta. Akupunktur ökar genomblödningen i en ischemisk muskel. Krampen släpper och smärtan minskar.

Degenerativ smärta. Behandling med akupunktur ger bättre genomblödning. Bäst effekt får man med el-akupunktur, 2/80 HZ, då frigörs både beta-endorfin (2HZ) och dynorfin (80HZ) vilket leder till smärtlindring. Ofta används 2/80 Hz H.A.N. stimulering, som ger en behaglig, böljande nålstimulering i det muskelområde som behandlas med el.