Kiropraktik

Välkommen

Här på Kiropraktorkliniken sätter vi dig i fokus och strävar alltid efter att erbjuda den bästa möjliga vården. En genomgående och noggrann undersökning ligger alltid till grund för en effektiv behandling av kroppens leder och muskler. Vi vänder oss direkt till dig som patient.

Vad är kiropraktik?

Kiropraktiken och dess kiropraktorer är världens tredje största primärvårdsgrupp, efter läkare och tandläkare. Vi är hälsovårdens specialister när det kommer till kroppens biomekaniska funktion vilket innebär samspelet mellan skelett, muskulatur, leder och nerver för korrekt rörelse.

En kiropraktor är specialiserad på att undersöka de bakomliggande orsakerna till symtomen samt att behandla dessa. Vi ser alltid till helheten, tar med hela situationen i bilden. En kiropraktor ska vara legitimerad vilket innebär att vara under socialstyrelsens tillsyn, precis som all annan vårdpersonal. Detta är en kvalitetsstämpel och är till för patientens säkerhet. En kiropraktor för journal och ställer diagnos vid varje behandling.

Vad gör en kiropraktor?

Kiropraktik omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande åtgärder av funktionella besvär från leder, ligament, muskler, senor och deras relation till nervsystemet. Genomfattande undersökningar ligger som grund för behandlingen och kiropraktorn sätter en diagnos. Är diagnosen oklar, kan patienten bli remitterad för annan diagnostisk undersökning så som slätröntgen eller magnetkamera.

Olika manipulationstekniker är en vanlig del i den kiropraktiska behandlingen, där den mest centrala delen är justering av ryggraden för att återställa den rörlighet som är inskränkt. Detta för att återställa funktionen i leden och därigenom även muskulaturens och nervernas funktion. Även mjukdelsbehandling kan ingå i en kiropraktisk behandling.

Orsaken till smärtorna smärtor finns inte bara i kroppen. För att bryta det mönster som skapade problemen, kan vi utforma rehabiliteringsprogram tillsammans med dig. Ergonomisk rådgivning som kan bestå i egen motion, personligt utformad stretching eller andra tips om nödvändiga förändringar i din livssituation. Detta resulterar i att den kiropraktiska behandlingen blir mer bestående.

Kan en kiropraktor hjälpa mig?

Ryggbesvär är mer och mer vanligt och många svenskar väljer att uppsöka en kiropraktor när besvären är så stora, att de inte orkar med dem längre.

När en patient söker kiropraktorn för sina besvär har besvären som regel uppstått långt innan smärtan har givit sig till känna. Smärtan kan vara den sista delen i en process där ryggens eller ledernas normala funktion har slutat fungera optimalt. Har man ont i ryggen eller i andra leder bör man snarast söka en kiropraktor.

De verkliga vinnarna är dock de som undersökt sin rygg och behandlat eventuella störningar i ryggen, långt innan symtomen visat sig. De har då större möjligheter att hindra de skadliga, nedbrytande processerna av ryggen från att komma så långt att kronisk smärta uppstår. Detta kräver oftast ett mindre antal behandlingar än de som söker när smärtan är som värst.

Huvudvärk
Det finns en mängd olika orsaker till huvudvärk. Allt som på ett eller annat sätt förändrar trycket eller den kemiska balansen inne i huvudet kan ge huvudvärk. Huvudvärk kan komma av neurologiska förändringar eller spänningar i blodkärlen. Huvudvärk kan även komma av att musklerna i nacken samt på skallens utsida är spända. Huvudvärk kan komma plötsligt eller smyga sig på långsamt över tid.

Vad kan en kiropraktor göra?
Då huvudvärk har så många olika orsaker, är det viktigt att ställa en riktig diagnos. För att kunna göra detta måste man kunna ställa de rätta frågorna om hur besvären känns och hur de uppkommit. Efter kiropraktorn frågat ut dig om all information som kan anses relevant för din sökorsak, prognos och säkerhet så genomförs en rad ortopediska och neurologiska tester för att finna orsaken till besvären samt utesluta riskfaktorer inför eventuell behandling. Eftersom det är svårt att påverka (öka/minska) graden av huvudvärk vid olika undersökningar, är kunskapen om hur olika typer av huvudvärk uppträder och uppkommer det viktigaste.

Vi på Kiropraktorkliniken har goda kunskaper och erfarenhet av denna typ av besvär. De allra flesta patienter med huvudvärk är behandlingsbara av en kiropraktor. Detta gäller även spänningsvärk och vissa former av migrän. Skulle vi finna att en annan behandling än den vi kan erbjuda ger patienten en effektivare behandling remitterar vi patienten till den specialist som vi tror bäst kan hjälpa patienten.

Ont i nacken
Dem näst vanligaste orsaken till att patienter uppsöker vår mottagning är smärtor och besvär från nacken. Dessa kan uppstå som en akut nackspärr med kraftig värk eller komma långsamt smygande med gradvist ökande stelhet och smärtor.

Ibland stannar smärtorna i nacken men ofta strålar de ner i en arm/skuldran eller ger huvudvärk. Yrsel och illamående är andra vanliga symptom, som ofta kan sättas i samband med en patients nackbesvär. De grundläggande orsakerna har ofta funnits där en tid och sedan ökar besvären, ofta efter enkla belastningar.

En patient kan ofta berätta om långvarig trötthet i nacken efter en arbetsdag som senaste tiden blivit värre och värre, detta är inte ovanliga ord från en patient akut nackspärr.

Vad kan vi göra?
Vi på Kiropraktorkliniken är utbildade i att undersöka besvär från nacken så att du först och främst kan få en korrekt diagnos och känna dig trygg. Om besvären kommer från en störning i ryggradens normala rörelsemönster, kan vi påbörja en behandling.

Det är kiropraktorns gedigna utbildning och erfarenhet som gör att dina nackbesvär bäst behandlas utav oss. Ett flertal studier både i Sverige och i utlandet visar att kiropraktisk behandling är en mycket effektiv behandlingsform vid akuta och kroniska nackbesvär.

Whiplash och andra nackskador
Ordet whiplash betecknar inte vilken vävnad som är skadad, utan beskriver enbart hur skadan uppkommit, likt en pisksnärt av nacken. Skador i nacken som debuterat i samband med bilolyckor kallas oftast för whiplash eller pisksnärtskador. Liknande skador kan man få av vilken som helst form av våld mot huvudet, nacken eller kroppen.

Huvudet far oftast iväg först åt ett håll och sedan tillbaka igen med full kraft. Detta kan medföra skador på ledband, muskler, nerver och/eller skelett. I samband med dessa skador kommer smärta i nacken, men ibland tillkommer även huvudvärk, yrsel, illamående och/eller känselbortfall i skuldror, armar eller fingrar.

Vad kan vi göra?
Efter en noggrann genomgång av besvärens uppkomst, görs en ortopedisk och neurologisk undersökning. Det är viktigt vid olyckor att röntgenbilder tagits för att man skall kunna få en så god uppfattning som möjligt om skadans omfattning. Om det rör sig om en muskelskada eller fraktur på skelett, hänvisar vi direkt patienten vidare till sjukhus eller annan vårdinstans som på bästa sätt kan hantera skadan.

Om vi däremot anser att besvären ligger inom det kiropraktiska behandlingsområdet kommer vi att påbörja behandling på sådant sätt att besvären kan läkas fortast möjligt utan att irritera den övriga vävnaden.

Den kiropraktiska behandlingen för whiplashskador är en s.k. lågriskbehandling och inkluderar ofta mjukdelsbehandling, mobilisering, råd om träning/ergonomi samt rekommendationer om receptfri antiinflammatorisk medicin.

Diskbråck
Intervertebraldisken är den broskskiva som ligger mellan kotorna och ger ryggen dess rörlighet och smidighet. Disken skulle kunna liknas med en stötdämpare för ryggen. Tunga felaktiga lyft, kan orsaka diskbråck, sprickor i diskens hölje (anulus fibrosus) som gör att diskens inre geléaktiga kärna (nuceus pulposus) tränger ut.

Diskbråck är ofta, men inte alltid, mycket smärtsamt. Studier har visat att var tredje människa utan symptom, faktiskt har en buktande intervertebraldisk, vilken har den uppenbara potentialen att utvecklas till att bli ett symtomatiskt diskbråck.

Vad kan vi göra?
Efter samtal, klinisk undersökning och ibland röntgenundersökning kan vi avgöra om besvären är kiropraktiskt behandlingsbara. Bedömer vi att besvären måste behandlas med kirurgi, skickar vi patienten vidare till ortopedspecialist. Kiropraktisk behandling om den är befogad, tar inte bort diskbråcket men skapar en viss normalisering av rörligheten och minskar på eventuellt felaktigt tryck på grund av dålig hållning eller arbetsergnomi, vilket innebär att man lättare kan leva som normalt trots denna diagnos. Så småningom tenderar kroppen att bli av med smärtan av diskbråck, men detta kan ta lång tid och ofta kan vissa besvär återstå.

En hel del forskningsstudier har dock indikerat att flera delar utav kiropraktorns behandlingsarsenal kan vara effektiva vid behandling utav diskbråckssymtomen MEN inte själva diskbråcket. Har man diskbråck är skadan skedd, det är enbart möjligt att försöka göra det bästa av situationen och påskynda läkningen. Det bästa för alla vore att undvika dålig ergnomi och ha en stark funktionell rygg redan innan skadan uppstår!

Ont i bröstryggen
Smärta mellan skuldrorna är allt mer vanligt förekommande, då vi sitter på kontoret eller framför datorn så sjunker vi alla lätt ihop som en hösäck och ryggen blir spänd.

Ibland kan besväret börja som en molvärk mellan skuldrorna, men ibland kommer det som en akut smärta vilken strålar fram mot bröstbenet och kan vara så intensivt att den drabbade nästan inte kan andas. Många patienter misstänker direkt hjärtinfarkt, men när de söker sig till sjukhusets hjärtavdelning visar det sig att hjärtat fungerar normalt.

Vad kan vi göra?
Akuta besvär från bröstryggen liknar på många sätt en hjärtinfarkt. Om det finns den minsta misstanke om att besvären har utlösts från hjärtat, skickar vi patienten direkt till sjukhuset för rätt vård. Lyckligtvis är detta undantag från vardagen.
Kiropraktisk behandling kan vara mycket effektivt mot den typ av besvär som kommer från bröstryggen.

Ofta rör det sig om en fixation (segmentellt reducerad rörlighet) mellan en kota och ett revben och denna fixation kan ofta frigöras med ett lätt tryck. Kroniska besvär som ofta inte är lika smärtsamma är betydligt svårare att behandla och behandlingsserierna kan bli ganska långa. Problemet här är att vi inte alltid kan bli av med de faktorer som skapar besvären. Dock försöker vi på Kiropraktorkliniken även att rehabilitera och förebygga återfall med ergonomisk rådgivning samt individuellt anpassade träningsprogram då dessa är nödvändiga. En bra hållning och ergonomi kan inte köpas, enbart motivation och kunskap kan hjälpa.

Ont i ländryggen – Ischias och lumbago
Smärta från ländryggen kan variera från ett akut ryggskott där man har kraftig smärta som nästan invalidiserar för stunden, till smygande molvärk som övergår från en lätt stelhet till en i successivt ökande värk. Ibland är ischiasnerven irriterad och då fortsätter smärtan ner i benet, detta kan bero på olika orsaker, allt från allvarliga tillstånd som diskbråck till mer alldagliga såsom muskelspänningar.

Cirka 80 procent av alla svenskar råkar någon gång ut för ryggsmärtor och ryggbesvär är en den vanligaste orsakern till sjukskrivning. Definitionen på ischias är strålande smärtor ifrån ryggen som sträcker sig nedanför knäet.

Vad kan vi göra?
För oss på Kiropraktorkliniken är denna typ av besvär den vanligaste sökorsaken och är för oss dagligt förekommande. Då det finns en mängd olika orsaker till smärta från ländryggen, är det viktigt att kiropraktoren har en gedigen utbildning för att kunna ställa en säker diagnos. Efter samtal om besvären och en ortopedisk och neurologisk undersökning, kontrollerar vi rörligheten i de enskilda lederna.

Vid behov remitteras patienten till röntgen för att utesluta eventuell skada, såsom fraktur/diskbråck. Om besvären lämpar sig för kiropraktisk behandling, påbörjas en behandlingsserie där målet är att få tillbaka så normal funktion i ryggen så fort det är möjligt. När den normala rörligheten återkommer försvinner också besvären.

För att besvären inte skall återkomma är det då vanligt att vi ger individuellt anpassade träningsprogram och ergonomirådgivning.

Kan jag få behandling efter ryggkirurgi?

Ja, vi behandlar patienter som tidigare genomgått kirurgiska ingrepp. Sättet vi går tillväga på är vi undviker de områden av ryggraden som blivit förändrade efter en operation. Behandlingen involverar oftast mjukdelsbehandling, justering, ergonomisk rådgivning, samt förebyggande träning. Allt för att stabilisera och återfå så god funktion som möjligt som patient samt undvika framtida operationer.

Kan man få behandling av kiropraktor om man har benskörhet (Osteoporos)?

Självklart, eftersom Kiropraktorkliniken enbart har kiropraktorer med svensk legitimation så tas alla aspekter med i en eventuell behandlingsplan. När vi utvecklar en behandlingsplan tar vi hänsyn till de förutsättningar som varje patient har. Det finns många sätt att justera ryggen på. Den metod vi väljer, är den som passar just din ålder, storlek och hälsa. Du behöver inte oroa dig för att bli skadad av behandlingen, den är säker om den utförs av en legitimerad kiropraktor.

Kan man vara för gammal för kiropraktik?

Nej! Man blir aldrig för gammal för att förbättra sin kropps funktion!
Fler och fler människor konsulterar idag legitimerade kiropraktor, speciellt när de blir äldre. Ofta söker äldre med en ökande oro för att äta onödigt mycket smärtstillande medicin, samt för de sidoeffekter som blir allt vanligare när man som äldre kombinerar olika mediciner för andra tillstånd.

Vi har hjälpt många äldre till ökad rörlighet, mindre smärta och högre livskvalitet. Efter den första undersökningen får den enskilda individen en realistisk bild av vilka förbättringar just han eller hon kan uppnå med kiropraktiska behandlingar. Alla kan inte bli bra men alla kan bli bättre.

Passar kiropraktik för gravida och nyblivna mammor?

Ja, absolut! Under graviditeten förändras tyngdpunkten och därmed belastningen på en kvinnas kropp.
Därtill utsöndras ett hormon Relaxin, för att göra ligamenten i bäckenet mer elastiska. Dock påverkar Relaxinet inte bara ligamenten runt bäckenet, utan också ligament runt om i kroppen. Detta gör att lederna tenderar att bli för rörliga.

När en led blir rörligare än det behövs, tar den lättare upp den rörlighet som en närliggande led med mindre rörlighet normalt skulle ha haft, en så kallad rörelsekompensation. Det är därför ganska enkelt att förstå varför smärtbesvär i bäcken samt runt om i kroppen, lättare uppkommer under graviditeten.

Legitimerad kiropraktorer är specialiserade på att ta hand om besvär under graviditeten. Vi har också hjälpt många blivande och nya mammor med rygg och bäckensmärtor (ofta kallade foglossning) men även andra smärtbesvär samt domningar i armar och ben, under deras graviditet.

Själva förlossningen kan vara ett traumatiskt förlopp, då barnet pressas ut genom en trång passage i bäckenet. Väldigt många kvinnor som besöker kliniken berättar att det var under graviditet och förlossning som deras besvär uppkom för första gången.

Hur behandlas gravida av kiropraktorn?
Jo, en gravid kropp har ofta en konstant och ökande förskjutning av tyngdpunkten framåt, detta gör att mycket fokus läggs på att stärka upp de bakre muskelkedjorna genom träning samt ergonomirådgivning för att minska belastning på kroppen.

Aktiv behandling genom manipulation är inte alltid en önskvärd väg att gå utan mobilisering och mjukdelsbehandling såsom töjning och massag är lindre besvären. Manipulation får ofta vänta tills patienten är klar med sin graviditet.

Vill du spara rehabiliteringstid och pengar rekommenderar vi att du kommer in för en undersökning inom 2-3 månader efter förlossningen.